Mycket cesium i svenska vildsvin

Svenskt vildsvinskött kan innehålla ohälsosamt höga halter av det radioaktiva ämnet cesium 137. En studie från Strålsäkerhetsmyndigheten, som tidningen Jakt & Jägare har tagit del av, påvisade för höga halter i sex av 24 prov. De sex proven togs i Västmanland och i Uppsala län.

Under strecket
TT
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Det högsta uppmätta värdet var 4 860 becquerel per kilo kött. Vid halter på över 1 500 becquerel per kilo avråder Livsmedelsverket från intag mer än ett par gånger per år. Viltkött med högre halter än så få heller inte säljas.

Stockholm TT

Annons
Annons
Annons