Mycket alkohol ger dåligt skolarbete

En ny studie visar att var tionde gymnasieelev upplever att skolarbetet påverkas negativt, och att mer än var femte har haft oskyddat sex, på grund av sina alkoholvanor.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

– Det som förvånar mig är att det ändå är så höga siffror på de som har upplevt negativa konsekvenser av sina alkoholvanor, säger Thomas Hvitfeldt, forskningssekreterare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), till TT

I årets undersökning från CAN, gjord i mars, har totalt 13 095 riksrepresentativa elever i grundskolans årskurs sex och nio, samt i gymnasieskolans årskurs två i anonyma enkäter fått svara på frågor om alkoholvanor.

Annons
Annons
Annons