Annons

Myanmar är juntans namn

Frågan har kommit upp om man skall använda ”Burma” eller ”Myanmar” som namn på det nu krisdrabbade landet.

Publicerad

1989 kungjorde den burmesiska militärjuntan att man bytt namn på landet från ”Burma” till ”Myanmar”. Anledningen sades vara att ”Burma” var ett namn från den brittiska kolonialtiden som dessutom innefattade bara den burmanska folkmajoriteten, medan ”Myanmar” skulle vara ett mer inhemskt namn som också inkluderade landets alla etniska minoriteter.

Inget kunde vara historiskt och språkligt mer felaktigt.

Annons
Annons
Annons