Musik ska stimulera äldre

Under strecket
Publicerad
Annons

Med musikens hjälp ska de gamla på Umeås äldreboenden få ett rikare liv. I ett samarbetsprojekt mellan Umeå, Oslo och Helsingfors utbildas personal för att kunna arbeta med musikstimulering av äldre och dementa.

– Vi försöker göra så mycket som möjligt av det som händer i samhället tillgängligt även för de äldre, antingen det betyder att de får komma till kulturen eller tvärtom, säger Eleanor Bodel, ansvarig för kulturfrågor för äldre i Umeå.
Projektet finansieras av Nordisk kulturfond och genom studieförbundens ska ekonomiskt pressade kommuner kunna få verksamheten att fungera, är tanken.
För musik och annan kultur har tydliga samband med hälsa och välbefinnande, visar flera forskningsprojekt. En studie vid Umeå universitet har kommit fram till att den som sällan tar del av kulturupplevelser har 60 procents större risk att dö under den följande nioårsperioden än den som ofta njöt av musik eller konst. TT

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons