Annons

Kim Salomon:Muren kunde inte hejda västlig populärkultur

Uta Poiger visar i ”Jazz, Rock and Rebels” att det till en början fanns stora likheter i synen på amerikansk populärkultur i Öst- och Västtyskland. Men medan man i väst efterhand accepterade denna masskultur fortsatte myndigheterna i DDR att se den som ett hot mot socialismen.

Under strecket
Publicerad

Den amerikanska populärkulturens och konsumtionsideologins segertåg i efterkrigstidens Europa är odiskutabelt. Coca-Colas och Elvis Presleys attraktionskraft mattades inte märkbart av ideologisk moteld. Järnridån utgjorde inte den skyddsvall mot kapitalism som Stalin tänkt sig. Formad av maktpolitisk logik hade varken han eller andra europeiska ledare fantasi nog att föreställa sig det kulturella flödets politiska betydelse. Visst är militär och ekonomisk överlägsenhet viktiga faktorer för att man skall förstå varför USA kunde stå som segrare i det kalla kriget. Motsättningarna mellan öst och väst artikulerades ofta i politiska termer. Men populär- och konsumtionskulturen spelade en viktig roll. På det kulturella fältet tog det kalla krigets föreställningsvärld form, strukturerade människors tänkande och påverkade i sin tur vad som hände i politiken.

Uta Poiger granskar i boken
Jazz, Rock, and Rebels. Cold War Politics and American Culture in a Divided Germany (333 s, University of California Press) det delade Tyskland för att belysa sambandet mellan masskultur och utvecklingen av det kalla kriget. Tyskland ger en unik möjlighet att studera denna problematik eftersom det splittrades i två olika ideologiska block 1945.

Annons
Annons
Annons