Annons
X
Annons
X

Munk får Crafoordpriset

Den amerikanske medborgaren Walter Munk får årets Crafoordpris i geovetenskaper på 4 miljoner kronor har Kungliga Vetenskapsakademien beslutat.

Av TT

I prismotiveringen skriver Vetenskapsakademien att han får priset för sin ”banbrytande forskning och grundläggande bidrag till förståelsen av oceanernas cirkulation, tidvatten och vågor samt deras roll i jordens dynamik”.

Munk har hela tiden rört sig i vetenskapens absoluta frontlinje, i arbetet med att förklara oceanernas cirkulation, tidvatten och vågor och deras roll i jordens dynamik. Inte minst insikten om tidvattnets betydelse, på olika skalor, är central i Munks vetenskapliga gärning. Det är månen så klart! skulle kunna vara den sammanfattande rubriken för flera av de arbeten som han nu prisbelönas för, skriver Vetenskapsakademien.

Munk är verksam vid Scripps Institution of Oceanography, University of California. Han är född i Wien för 92 år sedan.

Annons
X

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X