Annons

Muf: Inskränk inte kvinnans rätt till sin kropp

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Att lagstifta mot surrogatmödraskap, och förbjuda en kvinna att välja om hon vill bli gravid för att hjälpa andra, är fel väg att gå. Det skriver företrädare för Muf i en replik.

Under strecket
Publicerad

Sverige står inför ett vägskäl: att värna om kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp eller slå in på en väg där någon annan än kvinnan ska bestämma över hennes egen kropp. I en artikel i Svenska Dagbladet skriver företrädare från flera organisationer att Sverige bör lagstifta mot surrogatmödraskap – nämligen att förbjuda en kvinna att välja om hon vill bli gravid för att hjälpa andra. Vi ser det som främmande att någon annan än vi själva ska få bestämma över vad vi gör med våra kroppar. Rätten till självbestämmande över sin kropp är en fundamental rättighet som aldrig får kompromissas bort.

Att låta en kvinna i Sverige erbjuda sig vara surrogatmamma åt ett par är inget som kränker hennes rättigheter så länge graviditeten sker av fri vilja. I de länder dit par idag åker och köper surrogatmödraskap har vi dock mycket begränsade möjligheter att säkerställa att kvinnans graviditet sker under fullt samtycke. Artikelförfattarna lyfter problematiken i att många surrogatmödraskap i dag köps från ekonomiskt utsatta kvinnor. Svaret på den problematiken är dock inte ett förbud i Sverige – ett förbud stärker bara ytterligare den utländska marknad vi inte kan kontrollera. Det som behövs i Sverige är ett alternativ till de kvinnoförtryckande surrogatmödraskapen. Skulle möjligheten till surrogatmödraskap finnas på hemmaplan, så par inte behöver åka utomlands, skulle vi ha lättare att ställa krav, kontrollera och säkerställa att kvinnans val att bära barnet, är frivilligt.

Annons
Annons
Annons