Muf: Bokrisen kräver kraftfulla reformer

Under våren pågår bostadssamtal mellan regeringen och Alliansen. Att samtalen leder fram till omfattande reformer är avgörande för att bostadskrisen inte ska förvärras ytterligare. Det finns inget utrymme för långdragna förhandlingar som slutar med små reformer och mindre justeringar av nuvarande bostadsmarknad. Nu behövs kraftfulla reformer, skriver Rasmus Törnblom, Muf.

Under strecket
Publicerad

Rasmus Törnblom, Muf

Foto: Fredrik Karlsson/TT, Hasse Holmberg/TT

Rasmus Törnblom

Foto: Fredrik Karlsson/TT
Annons

Bostadssamtalen mellan Alliansen och regeringen är i gång sedan några veckor tillbaka. Läget på bostadsmarknaden blir allt allvarligare och bostadsbristen har under de senaste åren övergått till en bostadskris. Ingenting tyder på att det kommer att förbättras av sig självt. Snarare riskerar problemen om några år att vara så stora att inte ens omfattande reformer kan lösa problemen på överskådlig tid.

Bostadsbristen har för dagens ungdomsgeneration varit påtaglig länge. Med de stora flyktingströmmarna och den låga nybyggnadstakten är läget nu akut. Under flera år har det vid terminsstarterna rapporterats om studenter som tackar nej till studieplatser på grund av bostadsbrist och samma sak gäller arbetstillfällen. Utan en egen bostad blir vuxenlivet inte på riktigt. När studierna inte blir av och första lägenheten förblir en längtan är det självklara vardagsdrömmar som krossas.

Annons
Annons
Annons