Annons
X
Annons
X

Muf: Alliansen måste agera nu

I dagarna samlas tusentals moderater för par­tiets Sverigemöte. Oron över samhällsutvecklingen och en frustration över att M och Alliansen inte agerar kommer att vara påtaglig. I kritiken mot regeringen återkommer det växande utanförskapet och den skenande bostadskrisen. Det är dags för Alliansen att agera nu, skriver Rasmus Törnblom, Moderata Ungdomsförbundet.

(uppdaterad)
Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra på Sverige­mötet i mars 2015.
Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra på Sverige­mötet i mars 2015. Foto: Jonas Ekströmer/TT

DEBATT | MODERATERNAS SVERIGEMÖTE

Ett nytt landskap ställer nya krav på hur en opposition ska agera.

Alliansen säger att de inte gillar vart Sverige är på väg just nu. Regeringen gör för lite, Sverige är på väg åt fel håll, utanförskapet växer och bostadskrisen är snart ett faktum. Samtidigt kan Alliansen försöka ändra på det. Men de tycks hellre vilja prata om problemen än att lägga gemensamma förslag för att göra någonting åt dem.

I januari skrev jag att Moderaterna borde ta initiativ till att lägga fram en gemensam Alliansbudget redan i år. Sverige befinner sig i ett helt nytt politiskt landskap. Tre politiska block finns i riksdagen. ­Under överskådlig tid är det svårt att se att Sverige i normaltillståndet regeras av majoritets­regeringar. Ett nytt landskap ställer nya krav på hur en opposition ska agera i riksdagen. Ett oppositionsarbete som främst består av KU-anmälningar, tillkänna­givanden och debatter i riksdagen är inte längre vad som förväntas. Väljarna ser att vänsterregeringens politik får ett orimligt stort genomslag samtidigt som Alliansen avstår från att presentera gemensamma reformer.

Annons
X

**Även om Alliansen, **av olika anledningar, inte känner sig redo för en gemensam budget nu finns det mycket som går att göra för att bryta utanförskapet och stoppa bostadskrisen. Gemensamma förslag för nya anställningsformer för unga och nyanlända, en reformering av lagen om anställningsskydd, ändringar i plan- och bygglagen och införandet av marknadshyror vid nyproduktion är fullt möjliga att presentera och försöka driva igenom i riks­dagen.

Under våren presenterade alla allianspartier ­förslag om nya anställningsformer. Det är bra att politikutveckling pågår i alla allianspartier, men det egna utvecklingsarbetet kan inte överordnas Sve­riges behov av politiska reformer nu. I stort är Alliansen överens om att det behövs nya anställningsformer för att främst unga och nyanlända ska ­kunna få ett första jobb. Man är också överens om att lönetrösklarna behöver bli lägre och att anställningarna bör tidsbegränsas. Att Allianspartierna inte skulle kunna kompromissa och lägga fram ett gemensamt förslag på ny anställningsform redan nu är trams. Att man är lite oeniga om hur mycket utbildning som ska ingå i förslaget eller hur lång tidsbegränsningen ska vara är knappast en gordisk knut för partier som reagerat tillsammans i åtta år.

Samma sak gäller lagen om anställningsskydd. Att arbetsmarknadslagstiftningen i Sverige är omodern är Alliansen överens om. Att las behöver reformeras likaså. Fredrik Reinfeldts och Anders Borgs nej till att röra las är sedan i höstas upphävt på Mode­raternas partistämma. Alliansen borde snarast komma överens om, och försöka driva igenom, en las-reform i riksdagen.

I bostadsfrågorna ser det likadant ut. En av de främsta anledningarna till att det byggs för lite är en rigid och omfattande plan- och bygglag som gör att det i Sverige tar överdrivet lång tid och blir onödigt dyrt att bygga. Även här presenterar alla Allianspartier liknande förslag som skulle lätta upp plan- och bygglagen. Även i frågor om regler kring andrahandsuthyrning och fri hyressättning vid nyproduktion finns samförstånd.

**När det senast **rapporterades om de till synes av­stan­nade bostadssamtalen mellan regeringen och Alliansen kommenterade finansminister Magda­lena Andersson att ”…regeringen kommer gå ­vidare i alla fall” om blocken inte kommer överens. Ett ­besked som givetvis Alliansen också borde ha givit. Det finns inget självändamål för Alliansen att försöka komma överens om någon halvmesyr med rege­ringen när bostadskrisen står för dörren. Att inte försöka komma överens inom Alliansen och avstå från att lägga skarpa alliansförslag är inte att ta ansvar i ett läge som blir allt allvarligare.

Det finns inga garantier för att gemensamma allians­förslag kommer att samla en majoritet i riksdagen. Men om Alliansen inte ens försöker så kommer det garanterat inte bli som Alliansen vill.

Rasmus Törnblom

förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

Rasmus Törnblom Foto: Pressbild
Annons

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra på Sverige­mötet i mars 2015.

Foto: Jonas Ekströmer/TT Bild 1 av 2

Rasmus Törnblom

Foto: Pressbild Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X