Annons

MTG gläds åt tufft TV 4-besked

Kanal 5 och TV 3 gläds åt att Kommerskollegium påpekat att förslaget om minskad koncession för TV 4 kan strida mot EG-rätten. TV 4, som riskerar en mångmiljonsmäll, vill ogärna uttala sig i frågan.

Under strecket
Publicerad

I går berättade Näringsliv att Kommerskollegium vill stoppa förslaget om minskad koncession för TV 4. Det betyder att TV 4 riskerar att få betala de 800 miljoner kronor som kanalen annars skulle slippa. Kommerskollegium menar nämligen att förslaget kan strida mot EG-föredraget och ett slopande av avgiften kan leda till att konkurrensen snedvrids. - Vi kommer att ge vår syn på alla frågor kring koncessionen i vårt remissvar om ett par veckor. Vi kan inte säga något nu, säger Magnus Janson, informationschef på TV 4. Före den 15 september ska TV 4 och även Kanal 5 ha lämnat in sina remissvar till Kulturdepartementet. Inte helt oväntat välkomnar Stenbecksägda TV 3 Kommerskollegiums slutsats. - Det är korrekt och vi hoppas att regeringen beaktar det, eftersom de är en viktig myndighet, säger Hans-Holger Albrecht, vd och koncernchef på MTG, som anser att minskad koncession för TV 4 förskjuter konkurrensen till kanalens fördel.

Även Manfred Aronsson, vd för Kanal 5 gläds åt att Kommerskollegiums yttrande. - Det är intressant att de kommer fram till samma sak som vi. Det är allvarligt om förslaget strider mot EG:s konkurrenslagstiftning, säger Manfred Aronsson, som är oförstående till varför TV 4 ska befrias från koncession, eftersom kanalen fortfarande har monopol på marksänd reklam-tv. Vilken tyngd Kommerskollegium har i frågan om TV 4:s framtida avgifter är svårt att sia om. Allt hänger på hur regeringen värderar de olika instanserna och remissvaren före ett beslut. - Det finns många instanser som ska säga sitt. Kommerskollegiums åsikt är bara en pusselbit i det hela, säger Daniel Ek, medieanalytiker på Carnegie.

Annons
Annons
Annons