Annons
X
Annons
X

M:s dubbelspel avslöjat av Wikileaks

REPLIK | DATALAGRINGSDIREKTIVET

Efter FRA-striden ville Moderaterna inte ha någon mer debatt om massövervakning.
Christian Engström

Gunnar Hökmark (M) har helt rätt (Brännpunkt 9/4). När det gäller det nu ogiltigförklarade och rättighetskränkande datalagringsdirektivet har Piratpartiet haft rätt i sin kritik hela tiden. Samma sak kan dock inte sägas om Hökmarks eget parti, de nya Moderaterna.

Justitieminister Beatrice Ask som också är moderat hade det färdiga förslaget i sin skrivbordslåda under EU-valet 2009 och riksdagsvalet 2010. Detta vet vi eftersom det läckte ut via Wikileaks, efter att ha delats för påseende i regeringskretsar. Syftet med att ha förslaget i kylskåpet var uppenbart. Efter FRA-striden ville Moderaterna inte ha någon mer debatt om massövervakning. Även om det innebar att man förde väljarna bakom ljuset.

Annons
X

I riksdagen var Moderaterna mot den minoritetsbordläggning som gav riksdagen ett år extra för att utreda datalagringsdirektivets inverkan på medborgarnas rätt till privatliv. En sådan granskning borde ha fått varningsklockorna att ringa, eftersom EU-domstolen nu har gjort sin bedömning och funnit att direktivet uppenbart strider mot våra medborgerliga rättigheter. Moderaterna lade dock inte två strån i kors för att ta tag i frågan. Man skulle kunna misstänka att de inte ville.

När EU-kommissionen stämde Sverige för att inte ha infört datalagringsdirektivet fanns flera vägar att gå. Man hade till exempel kunnat hänvisa till EU-domstolens egen pågående prövning av direktivet. Man hade även kunnat hänvisa till att EU-kommissionen själv inte uppfyllt sina åtaganden vad gäller att utvärdera direktivet inom utsatt tid. Inget av detta gjorde Justitiedepartementet, under moderat ledning.

I mars 2012 röstade den borgerliga alliansen i riksdagen, med moderaterna i spetsen, tillsammans med (S) igenom datalagringsdirektivet. I maj månad trädde direktivet i kraft och man började lagra data om alla svenskars alla telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, internetuppkopplingar och mobilpositioner. Det saknades inte moderata politiker som menade att detta var bra och nödvändigt.

Gunnar Hökmark (M) har helt rätt när han här på Brännpunkt skriver att allt detta var fel och dåligt från början till slut. Hökmark är en gammal moderat. Hans bas är Europaparlamentet, inte de nya moderaternas kansli i Stockholm. Så man kan förstå att han inte är i kontakt med vad som sker i Justitiedepartementet och riksdagen. Möjligen bryr sig de nya moderaterna inte om Hökmark heller. För hur skall man annars förklara skillnaden mellan hans ord här på Brännpunkt och Moderaternas handlande i riksdag och regering?

För inte försöker väl Gunnar Hökmark föra väljarna bakom ljuset om moderaternas åsikter och handlande, så här inför valet till Europaparlamentet nu i maj?

Men väljarna är inte dumma. De genomskådar Moderaternas dubbelspel. De väljare som anser att medborgarnas rätt till privatliv är en viktig fråga kommer istället att rösta på dem som hela tiden och konsekvent kämpat mot datalagringsdirektivet. Som Piratpartiet.

CHRISTIAN ENGSTRÖM

ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X