Aktieanalys

Daniel Zetterberg: MQ: Tillfälligt andrum

Dagens rapport från klädbolaget MQ visade på bättre resultat än väntat och aktien stiger 6 procent. Förväntningarna på bolaget är låga och nyckeltalen kan se attraktiva ut ur vissa vinklar – men vi ser flera anledningar att inte förhastat slänga sig på köpknappen.

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.
Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

I dag släppte MQ (15,00 kr) rapport för det brutna räkenskapsårets tredje kvartal. Så här kan man sammanfatta utvecklingen:

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X