Annons
X
Annons
X

MP - vinnare i opinionen 2009

Miljöpartiets uppgång till positionen som landets tredje största parti och Sverigedemokraternas numera stadiga placering över fyraprocentsspärren är de två viktigaste förändringarna i väljaropinionen under året.

Foto: GRAFIK; SVD

Opinionsåret 2009 avslutades med en rejäl kalldusch för allianspartierna i SvD/Sifos decemberbarometer. På en månad ökade oppositionens försprång med 6,5 procentenheter. Förklaringen till det plötsliga språnget var, enligt opinionsexperterna, den senaste tidens debatt om sjukförsäkringen. Det för regeringen negativa utfallet kan vara svårt att bli av med.

– Om alliansen uppfattas som ha hanterat det här dåligt kan det påverka bedömningen av hur de hanterar saker överhuvud taget. Då blir det mer långvarigt. Det är också så att det är lättare att falla än att resa sig, säger Toivo Sjörén, chef för Sifos opinionsundersökningar.

Årets största opinionsvinnare är Miljöpartiet. I den första mätningen i januari 2009 fick partiet stöd av 6,6 procent. I den sista barometern av 10,3 procent, en ökning med 3,7 procentenheter. MP:s allt starkare stöd är också den största förklaringen till de rödgrönas övertag.

Annons
X

– Miljöpartiet har etablerat sig på en ny nivå, som det tredje starkaste partiet i Sverige. Och som ett parti som bryter in starkt i storstäderna, säger Sören Holmberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Hans förklaring till partiets framgång är dels den höga trovärdigheten i klimat- och miljöfrågan, dels samarbetet med socialdemokraterna.

– Jag tolkar det som att Miljöpartiet haft en fördel av samarbetet i den meningen att de har fått lite mer fähighet som ett seriöst parti som kan vara med i ett regeringssammanhang.

Under året, särskilt under hösten, har medierna ägnat Sverigedemokraterna stort utrymme. Mycket beroende på resultaten för partiet i opinionsmätningarna. Men om man jämför hur det såg ut för SD i början av 2009 med hur det såg ut i slutet blir ökningen relativt blygsamma 0,8 procentenheter, från 4,3 procent i januari till 5,1 i december. Som mest har SD fått 5,8 procent i SvD/Sifos novembermätning. Partiet har alltså om man tittar på hela året inte gått framåt med några jättekliv, men har lagt sig stadigare över fyraprocentsspärren till riksdagen än tidigare.

– Nu är det definitivt inte frågan om man ska ta debatten eller inte, utan nu är det ett etablerat parti inför riksdagsvalet. Nu kan man inte säga att det är ett marginellt parti som man inte ska ta på allvar. Nu måste man göra det, säger Sören Holmberg.

Under hela 2009 har de rödgröna haft ett försprång, men det har varierat i storlek. I juni var det i princip helt jämnt mellan regeringsalternativen. Då fick oppositionen 46,5 procent och alliansen 46,2. Men i augustimätningen ökade åter oppositionens övertag.

Slår man ihop alla SvD/Sifos mätningar under året blir det genomsnittliga opinionsgapet mellan blocken 5,1 procentenheter till oppositionens fördel. Sammanslagningen visar också att de rödgröna har sitt starkaste stöd i gruppen av unga väljare, allianspartierna bland väljarna som är över 65 år. I den ålderskategorin är det genomsnittliga stödet över året 58 procent för regeringspartierna, jämfört med 38,8 för de rödgröna. I den yngsta väljargruppen, 18-29 år, är bilden den motsatt. Av dem sympatiserar 33 procent med alliansen och 55,7 procent med oppositionen.

– Det har inte alltid varit så. Tvärtom. Under andra perioder har till exempel Moderaterna varit de ungas parti. Så bilden som finns nu är inte självklar. Det har svängt ganska kraftigt under olika mandatperioder, säger Toivo Sjörén.

På valdagen i september säger svenska folket sitt. Då prövas opinionsinstitutens träffsäkerhet. I SvD/Sifos sista månadsmätning före valet 2006 fick S, V och MP, det dåvarande regeringsunderlaget, 46,1 procent, alliansen 50,5 procent. När rösterna hade räknats på valnatten visade det sig att utfallet för de rödgröna partierna hamnade på samma tal som mätningen. För allianspartierna var inte träffsäkerheten lika bra. Valresultatet, 48,2 procent, låg 2,3 procentenheter lägre än i augustimätningen.

Förmodligen kommer valet 2010 att handla om i princip samma frågor som valet 2006: sysselsättningen, välfärden och regeringsfrågan. I val har oppositionspartierna, oavsett vilka de är, en fördel gentemot den sittande regeringen.

– En opposition kan vara framgångsrikast om den inte för konkret talar om vad den ska göra. Då kan människor önsketänka och projicera sina egna förhoppningar på oppositionen. En regering har en historia som den alltid måste försvara, konstaterar Sören Holmberg.

Annons
Annons
X
Foto: GRAFIK; SVD Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X