Annons

MP: Världen är större än Europa

Sveriges röst behöver höras i världen. En rödgrön regering kommer att föra en tydlig och stark politik för en rättvis och hållbar värld. Vi vill möta vår tids globala utmaningar genom att vara ett föregångsland, inte minst genom att ta ansvar för att komma till rätta med klimatkrisen. Det skriver Bodil Ceballos (MP) i en replik till Carl Bildt, Ewa Björling och Gunilla Carlsson (M).

Under strecket
Publicerad

En rödgrön utrikespolitik kommer att göra skillnad. Sverige ska inom EU aktivt driva på för att unionen ska agera för hållbar utveckling, fred, demokrati, jämställdhet och rättvisa i världen. Till skillnad från den nuvarande regeringen kommer vi att vara en tydlig röst i EU och driva på för den utveckling som vi vill se. Sveriges hållning i olika frågor ska inte vara hemlig för de svenska medborgarna – de har rätt att veta vad Sverige driver i förhandlingarna, inte bara få en rapport i efterhand om vilket beslut EU har fattat.

För oss är EU en central politisk arena, men till skillnad från Moderaterna så ser vi FN som den allra viktigaste internationella politiska arenan. Världen behöver mer av globalt samarbete inom demokratiska former. Vi vill stärka FN genom reformer som gör organisationen mer handlingskraftig och demokratisk. Vi rödgröna anser att den borgerliga regeringens bristande engagemang för FN är djupt olyckligt. Vi står inför stora globala utmaningar, som kräver globala lösningar. Världen är större än Europa.

Annons
Annons
Annons