Annons
X
Annons
X

MP svarar: Vi tar forskning på största allvar

REPLIK | FORSKARE

Vi vill också understryka att det är politikers plikt att ta ställning i värderingsfrågor som forskning inte kan ge svar på.
Åsa Romson och Isabella Lövin

Miljöpartiet värnar en fri och oberoende forskning och ser ett stort behov av att politiken hela tiden tar intryck av ny kunskap som forskningen ger oss. Därför blir vi bekymrade när vi på Brännpunkt 2/7  läser Stefan Janssons och Olof Libergs debattartikel som försöker hävda att Miljöpartiet regelmässigt skulle negligera obekväma forskningsresultat. Som grund för kritiken anför Jansson och Liberg att vi två i var sin politisk debatt under EU-valet skulle ha visat missaktning mot Jansson respektive Libergs insatser som forskare.

Vi menar att de två exemplen som Jansson och Liberg tar upp har misstolkats och att både vi och Miljöpartiet i stort tar uppgifter från forskare på fullaste allvar. Vi beklagar verkligen om just Jansson och Liberg uppfattat det annorlunda.

Annons
X

**Det ena exemplet **gäller en replikväxling jag, Åsa Romson, hade med statsministern angående EU-kommissionens kritik mot Sveriges beslut att ha licensjakt på varg. Jag anklagande regeringen för att ha använt forskningsrapporter på ett vinklat sätt för att motivera sin syn på vargjakt och hur många vargar som krävs för att stammen ska ha god bevarandestatus. Debatten om detta fördes av oppositionspartierna i riksdagen under hösten då den nya rovdjurspolitiken antogs. Det är alltså en misstolkning att jag anklagat Liberg för att skriva vinklade rapporter vilket jag också framfört direkt till Liberg och även förklarat i denna tidning.

**Det andra exemplet **är lite egendomligare, eftersom det gäller en lösryckt kommentar som jag, Isabella Lövin, framförde inför tjugotalet åhörare på Kulturhusets scen i efterspelet av en debatt i radio mellan mig och EU-parlamentarikern Christofer Fjellner. Kommentaren var inte en kritik mot Jansson utan en reaktion på Sveriges Radio arrangemang av debatten eftersom jag inte bara fick debattera mot min moderate kollega, utan också mot en väletablerad GMO-forskare i direktsändning, något jag var helt oförberedd på. I det sammanhanget uttryckte jag att jag inte visste något om vem som finansierade dennes forskning. Stefan Jansson hade alla chanser att där inför publiken svara på frågan, vilket han inte gjorde. I övrigt vill jag understryka att de teorier Jansson nu framför om samband med andra debattörer i GMO-frågan är fullständigt gripna ur luften.

Vi kan försäkra Jansson och Liberg om att Miljöpartiet tar forskning och forskningsbaserad politik på största allvar. Vi tar därför gärna en konstruktiv debatt om olika forskningspolitiska överväganden.

Men vi vill också understryka att det är politikers plikt att ta ställning i värderingsfrågor som forskning inte kan ge svar på, samt tillämpa försiktighetsprincipen. Den betyder att vi inte måste invänta tydliga forskningsresultat innan vi kan agera. Vi måste helt enkelt vara ödmjuka inför det vi ännu inte vet. Denna princip finns inskriven i EU:s grundfördrag, artikel 191, och Sverige och hela den Europeiska unionen är bunden av den.

ÅSA ROMSON (MP)

språkrör

ISABELLA LÖVIN (MP)

EU-parlamentariker

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X