Annons

”MP största risken för svensk elförsörjning”

Den svenska energipolitiken befinner sig i ett kritiskt läge. Samtidigt verkar Miljöpartiet ha ett sammanbrott som försvårar viktiga beslut, skriver Penilla Gunther (KD).

Under strecket
Publicerad

Bilden visar elledningar från Oskarshamns kärnkraftverk.

Foto: Adam Ihse/TTBild 1 av 2

Penilla Gunther (KD)

Bild 2 av 2

Bilden visar elledningar från Oskarshamns kärnkraftverk.

Foto: Adam Ihse/TTBild 1 av 1
Bilden visar elledningar från Oskarshamns kärnkraftverk.
Bilden visar elledningar från Oskarshamns kärnkraftverk. Foto: Adam Ihse/TT

DEBATT | KÄRNKRAFT

Miljöpartiet förstår varken vikten av en stabil elförsörjning för bas­industrin eller betydelsen av före­tagande på landsbygden.

En trygg och säker energiförsörjning är en viktig motor i vår ekonomi och avgörande för vår välfärd. Svenska företag och konsumenter ska kunna lita på att det finns en stabil och pålitlig elförsörjning. Långsiktiga spelregler och stabila villkor på elmarknaden är av stor vikt för svenska jobb och svensk konkurrenskraft.

Men vad händer nu i ett kritiskt läge för den svenska energipolitiken, där Miljöpartiet verkar ha ett sammanbrott och försvårar att viktiga beslut tas före MP:s kongress i maj?

Kärnkraftens ägare behöver få beslut om hur det ska bli med effekt­skatten, eftersom det riskeras ännu tidigare avveckling av fler reaktorer om inte ett snabbt beslut tas om borttagande. Var får vi annars motsvarande effekt ifrån, om befintliga reaktorer tas ur drift redan 2020?

Annons
Annons

Penilla Gunther (KD)

Bild 1 av 1

Investeringar som behövs för den oberoende härdkylningen och beräknas till 0,5–1 miljard per reak­tor kräver att effekt­skatten tas bort. I annat fall finns inte medlen och reaktorerna förlorar sina driftstillstånd. Detta alltså inom knappt fyra år.

Kristdemokraterna har länge förespråkat ett partiöverskri­dande arbete för energipolitiken, vilket vi nu kan se i form av den tillsatta Energikommissionen som har i uppdrag att se över det framtida behovet av el från 2025 och framåt. Effektskatten kräver dock ett snabbt avgörande. Så är också fallet för den småskaliga vattenkraften som hamnat i en ohållbar situation genom olika tolkningar av vattenverksamhetsutredningen, föreskrifter om dammsäkerhet med mera, av ­olika länsstyrelser över landet, Kammarkollegiet med flera myndig­heter.

Även på detta område har Miljöpartiet konsekvent undvikit att se den småskaliga vatten­kraften som en resurs för egen produktion av el och en möjlighet för företagande på lands­bygden. Trots att miljöminister Åsa Romson vid ett flertal till­fällen fått frågor om detta i riksdagen har inget hänt för att under­lätta för ägarna till de små vattenkraftverken.

Det innebär tyvärr att Miljöpartiet varken förstår vikten av en stabil elförsörjning för bas­industrin eller betydelsen av före­tagande på landsbygden.

**Kristdemokraternas energi­politik **grundar sig på förvaltarskapstanken. Vi ska förvalta, inte förbruka, de ändliga resurserna. Att befintlig kärnkraft ges goda förutsättningar under sin beräknade livslängd handlar om ett ekonomiskt, miljömässigt och även socialt förvaltarskap lika­väl som att arbeta för bättre villkor för förnybara kraftslag.

Energipolitiken ska möjlig­göra för kommande generationer att leva och verka i ett hållbart, cirkulärt samhälle. Vi vill i en nära framtid se en mångfald av förnybar energi inom industrin, energieffektiviseringar och mer investeringar i långsiktiga och hållbara energislag, men ­allra först ett tydligt beslut om effekt­skatten – om Miljöpartiet inte står i vägen?

Penilla Gunther (KD)

riksdagsledamot och ledamot i Energikommissionen

Penilla Gunther (KD)
Penilla Gunther (KD)
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons