Annons

Mp och regeringen eniga om reform

Regeringen och miljöpartiet presenterade i dag ett förslag om nya regler för arbetskraftsinvandring. Förslaget innebär bland annat att ingen ska tvingas till hemlandet om han eller hon har ett arbete i Sverige.

Under strecket
TT
Publicerad

”Detta är den största reformen av svensk invandringspolitik på flera årtionden”, hävdade migrationsminister Tobias Billström (m) och miljöpartiets gruppledare Mikaela Valtersson på Dagens Nyheters debattsida.

En nyhet är att en person som fått erbjudande om anställning ska kunna få uppehålls- och arbetstillstånd, efter att tjänsten utannonserats även inom EU/EES och Schweiz. Förutsättningen är att anställningen går att försörja sig på och att lönen följer kollektivavtal eller praxis.

Arbetsförmedlingen ska heller inte i varje enskilt fall pröva om arbetskraften redan finns tillgänglig i Sverige. Det blir i stället arbetsgivarens egen bedömning som avgör.

– Det kommer inte att bli något gästarbetarsystem, påpekade migrationsminister Tobias Billström, när han presenterade förslaget tillsammans med miljöpartiets gruppledare Mikaela Valtersson.

Efter fyra år i Sverige går det att få permanent uppehållstillstånd och den som arbetar här får ta med sig sin familj.

– Vi vill öppna gränserna så att det inte blir så stor skillnad mellan människor inom och utom EU, sade Valtersson.

Arbetsgivarnas behov av arbetskraft blir avgörande och båda är övertygade om att det inte kommer att gå ut över arbetslösa invandrare som redan finns i landet, snarare tvärtom.

– Om det finns människor med rätt kompetens i Sverige finns ingen anledning för arbetsgivare att välja att rekrytera utomlands, säger Billström.

– Om fler med utomeuropeiskt ursprung får arbete kan det underlätta för dem som redan finns här, tror Valtersson.

Regeringen och miljöpartiet är också eniga om att möjligheterna att få visum för att till exempel gå på anställningsintervju ska bli större. Den som får ett erbjudande om anställning ska inte längre behöva åka hem för att söka uppehålls- och arbetstillstånd.

Stockholm TT

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons