Annons

”MP måste sätta stopp för nya flyktingpolitiken”

Mårten Roslund, Elina Jansson och Manuel Cortez Azero, Grön Ungdom, skriver att dagens politik är ett svek mot alla som flyr – och även mot ­Miljöpartiets grund.
Mårten Roslund, Elina Jansson och Manuel Cortez Azero, Grön Ungdom, skriver att dagens politik är ett svek mot alla som flyr – och även mot ­Miljöpartiets grund. Foto: Privat

Vårt budskap är glasklart: nu är det Miljöpartiets uppgift att rulla tillbaka den restriktiva flyktingpolitiken. Sverige måste bli ett hem för fler –­ inte färre. Det skriver företrädare för Grön Ungdom inför Miljöpartiets kongress.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

DEBATT | FLYKTINGPOLITIKEN

“Vi kommer alltid att arbeta för en mer human och öppen politik och vi kommer aldrig att göra det svårare för människor att komma till Sverige.”

Orden kommer från Miljöpartiets valmanifest från 2014, och är en brännande påminnelse om de gröna visionerna som fanns för flyktingmottagandet. Trots att en humanitär katastrof utspelar sig framför våra ögon så har S­–MP­-regeringen gjort flyktingmottagandet till det mest restriktiva på 25 år. Dagens flyktingmottagande är ett svek mot alla som flyr från sina hem – men också mot den gröna grund som partiet vilar på. Miljöpartiet har i regeringsställning kritiserats, inte minst från det egna ungdomsförbundet. Grön Ungdoms budskap är glasklart: nu är det Miljöpartiets uppgift att rulla tillbaka den restriktiva politiken.

Under årets gång har antalet asylsökningar minskat drastiskt och ett flertal makthavare har uttryckt sin belåtenhet över att trycket mot Sveriges gränser nu minskar. Grön Ungdom delar inte den bilden. För varje person som inte lyckas ta sig till ett säkert land slocknar ytterligare en framtid. Att prata om det som en förbättring är lika verklighetsfrämmande som det är en förolämpning mot den som flyr. Flyktingströmmarna har inte minskat, och Sverige måste bli ett hem för fler ­– inte färre.

Annons
Annons

Miljöpartiet valde att stanna i regeringen och därmed ingå i ett smärtsamt migrationsavtal. Nu har partiet ett ansvar gentemot sina väljare: förbättra etableringen av nyanlända – och börja riva murarna mot omvärlden. Gröna ambitioner kräver mer än de klena reformer som Socialdemokraternas Morgan Johansson presenterade i början av april. På Miljöpartiets kongress nu i maj driver Grön Ungdom därför tre förslag för en förbättrad och öppen migrationspolitik:

1. Återinför permanenta uppehållstillstånd.

Under påtryckningar från högern har regeringen beslutat att införa tillfälliga uppehållstillstånd för flyktingar. Förändringen är allvarlig. Utan vetskap om framtiden försämras förutsättningarna för individen att bli en del av samhället. Grön Ungdom vill att permanenta uppehållstillstånd ska erbjudas till alla barnfamiljer och ensamkommande flyktingbarn.

2. Återställ anhöriginvandringen.

När anhöriginvandringen stramas åt hamnar kvinnor och barn i kläm. De här grupperna är särskilt beroende av möjligheten att i trygghet kunna möta upp familjemedlemmar som redan flytt. Grön Ungdom vill att anhöriginvandringen återställs till de mer humana regler som gällde före den 23 oktober. En feministisk regering splittrar inte familjer.

3. Slopa ID­-kontrollerna vid gränsen.

Många av de människor som flytt till Europa är papperslösa och saknar möjlighet att identifiera sig. Effekten av id-kontrollerna blir att vissa asylsökande avvisas vid gränsen. Det är oacceptabelt. Grön Ungdom vill att rätten till asyl ska gälla alla.

Samhällsdebatten har gått vilse i en tid av främlingsfientlighet och slutenhet. Framtidens dom kommer att vara hård. När miljontals människor flyr undan döden är politik för högre murar lika absurd som den är omänsklig.

På Miljöpartiets kongress vill Grön Ungdom växla upp arbetet för att vända migrationssamtalet. Med politiska förslag som låter människor stanna permanent och låter familjer återförenas ska de gröna ta striden för medmänsklighet. Det är så vi ser till att tryggheten i Sverige blir en framtid för fler.

Mårten Roslund

språkrör Grön Ungdom

Elina Jansson

Grön Ungdoms kongressombudsgrupp

Manuel Cortez Azero

Grön Ungdoms kongressombudsgrupp

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons