Annons

MP måste göra mer för att skapa bostäder

Miljöpartiet de gröna har en tråkig historia av att lämna bostadspolitiken därhän. På senare tid har partiet dock börjat ta fram mer ambitiösa förslag för ökat bostadsbyggande. Detta har varit viktiga steg i rätt riktning, men vi som representerar några av de mest utsatta på bostadsmarknaden – unga och studenter – kräver mer än så. Det skriver Grön Ungdoms språkrör med flera.

Publicerad

Bristen på bostäder och den låga nyproduktionen är ett välkänt problem. Hälften av alla Sveriges kommuner uppger enligt Boverket att de har brist på bostäder. Värst är situationen i tillväxtregionerna och storstäderna, där unga och studenter drabbas hårt.

Under många år har bostadspolitiken varit en av Miljöpartiets kanske svagaste länkar. När man väl tagit fram politik på området har förslagen mest handlat om upprustningar och energieffektiviseringar. Förslag som är nog så viktiga, men som inte hjälper de som drabbas av den bostadsbrist vi ser i Sverige i
dag.

Annons
Annons
Annons
Annons