Annons

”MP levererar inga förslag mot skolstöket”

Roger Haddad.
Roger Haddad. Foto: Henrik Montgomery/TT

Vi kan inte längre stå bakom barn- och elevombudet som återkommande underminerar lärarnas roll i skolan, skriver Roger Haddad (L) i en slutreplik till Annika Hirvonen Falk (MP).

Under strecket
Publicerad

Liberalerna och Miljöpartiet står långt ifrån varandra i väsentliga skolpolitiska frågor, det är knappast någon nyhet. Vi har alltid haft en tuff debatt mot både Socialdemokraterna men också Miljöpartiet i frågor kring ordning och reda i skolan samt disciplinära åtgärder. Jag är därför inte förvånad över att regeringspartiet Miljöpartiet ensidigt tar ställning för en funktion vid Skolinspektionen som återkommande kritiserats och där allt fler i den offentliga debatten – inte minst bland lärarkåren – undrar vad denna myndighet håller på med.

Enkäterna och rapporterna duggar tätt så här inför skolstart kring hur allt mer pressade lärarna blir. Det handlar om allt från synpunkter på hur de borde bedriva sin undervisning till vilket betyg eleverna borde få. Vi har föräldrar som inte nöjer sig med att diskutera med läraren utan hot och våld förekommer i allt större utsträckning. Anmälningarna till Arbetsmiljöverket har i princip fördubblats. Även anmälningar av lärarna ökar. Föräldrar agerar allt mer ifrågasättande och vill pressa skolans rektor eller lärare att agera på ett visst sätt. Det är anmärkningsvärt att Miljöpartiet tar så lätt på detta samt inte säger något konkret om hur vi ska komma åt problemen med oordning och stök i skolan.

Annons
Annons
Annons