Annons
X
Annons
X

MP-krav: Tre nya marina reservat

Öresund, Klints bank och Djupa rännan i Kattegatt är tre havsområden som måste skyddas omgående. Vi ser ingen anledning till att Sverige ska svika internationella löften, skriver MP:s Åsa Romson och Isabella Lövin.

Att tala på politikerveckan utan att nämna den miljöförstöring som drabbar våra hav är omöjligt för varje politiker som vill ta ansvar för framtiden, skriver MP:s Åsa Romson och Isabella Lövin.
Att tala på politikerveckan utan att nämna den miljöförstöring som drabbar våra hav är omöjligt för varje politiker som vill ta ansvar för framtiden, skriver MP:s Åsa Romson och Isabella Lövin. Foto: TT

BRÄNNPUNKT | ALMEDALEN

På många håll i världen har man inrättat områden som är helt fria från fiske. Erfarenheterna är goda.
Åsa Romson och Isabella Lövin

Denna vecka befinner sig Sveriges alla toppolitiker återigen på Gotland, omringade av ett av världens sjukaste hav. Nästan en sjättedel av Östersjöns botten är nu död. Det motsvarar mer än hela Danmarks yta. Internationella havsforskningsrådet har dessutom nyligen konstaterat att man inte vet varför torsken i Östersjön är i så usel kondition. Fisken är liten till växten, mager och många har sår på buken. Att tala på politikerveckan utan att nämna den miljöförstöring som drabbar våra hav är omöjligt för varje politiker som vill ta ansvar för framtiden.

Mycket återstår att göra för att vi ska få friska hav igen. Övergödningen måste stoppas. Fiskens vandringsvägar för reproduktion måste återställas i våra älvar och vattendrag. Fångstnivåerna av fisk ska vara långsiktigt hållbara. Därtill är det ytterst viktigt att Sverige också ökar takten i skyddandet av havsområden för att klara såväl de nationella miljömålen, EU:s vatten- och havsmiljödirektiv som övriga internationella åtaganden. Miljöpartiet vill därför som ett första steg inrätta tre nya skyddade havsområden längs Sveriges kuster: Klints Bank öster om Gotland, Öresund och Djupa rännan i Kattegatt.

Annons
X

**Riksdagens beslutade miljömål **innebär att minst 10 procent av det svenska havsområdet ska skyddas senast år 2020. Men Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har visat att med alliansens politik kommer endast cirka 7 procent av havsarealen att vara skyddad till det året. Jämfört med övriga länder runt Östersjön har Sverige därmed lägst andel skyddade marina områden. Till exempel har Polen inrättat Natura 2000-områden i 20 procent av sina Östersjövatten och Tyskland i hela 45 procent. För att Sverige ska klara av löftet om 10 procent behöver ytterligare 5 700 kvadratkilometer skyddas de kommande fem åren.

Men levande havsmiljö handlar inte bara om siffror och streck på en karta utan också om vilken typ av skydd man ger havet. Ett talande exempel är Sveriges första marina nationalpark i Kosterhavet. Trots att här finns unika arter och känsliga korallrev är bottentrålning häpnadsväckande nog inte förbjudet i hela nationalparken. Förutom att skydda nya områden behöver man också se över reglerna för de platser som redan är fredade.

Sorgligt nog har Sveriges ansvariga myndigheter, HaV och länsstyrelserna, i dag inte tillräckliga resurser för att kunna undersöka vilka områden som är mest skyddsvärda och vilket skydd de behöver. Miljöorganisationen Oceana har därför ägnat stora resurser åt att identifiera ett antal områden som behöver skyddas, både i Östersjön och Västerhavet. Ett viktigt syfte med skyddet skulle vara att skydda fiskens ”barnkammare”, alltså de bottenmiljöer som behöver vara ostörda för att arter som torsk ska kunna fortplanta sig. Att skydda fiskens reproduktionsområden är inte bara viktigt för en bättre havsmiljö – det är också en förutsättning för en långsiktigt hållbar fiskenäring. Helcom, Östersjöländernas samarbetsorgan för levande hav, har föreslagit att länderna arbetar vidare utifrån de områden Oceana har funnit skyddsvärda i sin unika undersökning.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  För oss gröna är levande hav prioriterat, och vi ser ingen anledning till att Sverige ska svika internationella löften eller ha lägst andel skyddade områden i Östersjön. När det gäller våra barns framtid, och deras möjligheter att njuta av havet och äta god fisk, krävs en politik som står upp för det som är långsiktigt hållbart.

  Det är med utgångspunkt i Sveriges löften, vetskapen om hotet mot våra hav och de undersökningar som Oceana har genomfört som vi nu pekar ut tre havsområden som måste skyddas omgående.

  Klints bank, inklusive området mellan Gotlands kust och utsjöbanken. Klints bank är ett isolerat grunt område långt ute till havs där det finns sandbankar som är skyddsvärda livsmiljöer enligt art- och habitatdirektivet. Området är sannolikt viktigt för flera arter – bland annat torsken – i olika delar av livscykeln.

  Djupa rännan i Kattegatt. I rännan och de omgivande sluttningarna finns både mjukbottnar och rev med en rad sällsynta bottenlevande arter och samhällen. I området finns tumlare, en art som är skyddsvärd enligt art- och habitatdirektivet.

  Öresund. I Öresund finns i dag ett unikt marint liv tack vare att bottentrålning har varit förbjudet i området sedan 1932. Ett skyddsområde i Öresund skulle göra det möjligt att permanenta trålförbudet, tillföra ökade resurser för tillsyn och ge bättre möjligheter att begränsa fisket i känsliga perioder och på de platser där tumlare riskerar att fastna i näten. Vi vill att Sverige tillsammans med Danmark skapar världens första marina internationalpark i Öresund.

  **De här tre områdena **ska som ett första steg vara fria från bottentrålning. Men det är också värt att på sikt överväga ytterligare skyddsformer. På många håll i världen har man inrättat områden som är helt fria från fiske. Erfarenheterna är goda; forskningen visar att fiskbestånden växer snabbt i reservat som skyddats helt från fiske, och överspillningseffekter gör att fångsterna ökar för fiskenäringen i närliggande områden.

  När livet i haven är hotat måste vi politiker agera. I dag finns stor kunskap om värdet av levande bottenmiljöer för fiskar och andra marina djur. Att öka antalet skyddade områden i haven är en därför en viktig åtgärd för att säkra fiskemöjligheter för framtiden. Det är hög tid att Sverige visar att vi vill ta ansvar för livet i haven.

  ÅSA ROMSON (MP)

  språkrör

  ISABELLA LÖVIN (MP)

  EU-parlamentariker

  Annons
  Annons
  X

  Att tala på politikerveckan utan att nämna den miljöförstöring som drabbar våra hav är omöjligt för varje politiker som vill ta ansvar för framtiden, skriver MP:s Åsa Romson och Isabella Lövin.

  Foto: TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X