Annons
X
Annons
X

MP-kampanj nära röstande upprör

Tätt intill röstningsutrymmet på Stockholms centralstation kampanjar Miljöpartiet – ända in på valdagen. Alltför tätt, menar somliga, och hänvisar till vallagens förbud mot kampanjer i och omkring vallokaler.

– Det finns anledning för valnämnden i Stockholm att se över det här inför nästa val, säger KD:s partisekreterare Lennart Sjögren, som själv reagerade på placeringen på Centralen.

Röstningsutrymmet på Centralstationen i Stockholm. Något tiotal meter härifrån kampanjar Miljöpartiet, ända in på valdagen.
Röstningsutrymmet på Centralstationen i Stockholm. Något tiotal meter härifrån kampanjar Miljöpartiet, ända in på valdagen. Foto: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX

Fler artiklar om EU-valet

På Stockholms centralstation trängs pendlare, tågpassagerare och flygresenärer på väg mot Arlanda. Här finns också Stockholms största lokal för förtidsröstning. Vid tidigare val har lokalen legat i södra änden av stationen, men i år fick den en mer central placering i hallens norra ände.

Men även Miljöpartiet håller av tradition sin valkampanj på Centralstationen. Sedan i söndags står en bassäng med 10 000 liter vatten och en sjunken bil mitt under det välvda taket – alldeles intill röstmottagarna i lokalen.

– Vi vänder oss till våra kärnväljare, de som väljer att åka tåg och kollektivtrafik. Ett par hundra tusen personer passerar där varje dag, säger Magnus Johansson, valansvarig i Miljöpartiet.

Annons
X

Röstningslokaler på kommersiella platser som Centralstationen öppnades första gången till riksdagsvalet 2006. Innan dess sköttes förtidsröstningen av Posten, men när kommunerna tog över ansvaret hyrde man in sig på platser där mycket folk rör sig. Först var Nordstan i Göteborg.

– Nordstan är större än vad ett normalt valdistrikt egentligen får vara. Bara i fredags röstade exakt 3000 personer där, de vanliga distrikten får ta emot max 2000 röster, säger Jonas Andrén, sekreterare i valnämnden i Göteborgs stad.

Förtidsröstandet har ökat under de senaste valen, och lokalerna i Nordstan och på Centralstationen är stora framgångar. I Göteborg ordnas röstning på kommersiella ytor även i Fokus affärscentrum och Länsmanstorget, och i Stockholm har valnämnden hyrt in sig även i Västermalmsgallerian.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Det är en stor förändring. Det är ett trendbrott att förtidsröstningen ökar så mycket, och de här lokalerna innebär en enormt ökad tillgänglighet, säger Eva Debels, vice kanslichef på valnämnden i Stockholm.

  Men när förtidsröstningslokalerna flyttar ut i de öppna ytorna blir de också mindre avgränsade. Avståndet mellan lokalen på Centralstationen i Stockholm och Miljöpartiets klimatinstallation är bara något tiotal meter. Både valnämnden i Stockholm och Valmyndigheten har tagit emot klagomål på att Miljöpartiet med sin kampanj, i och med förtidsröstningslokalens nya placering, bryter mot vallagen.

  ”På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val”, heter det i lagens åttonde kapitel, tredje paragrafen. Var gränsen går är dock sällan prövat.

  – Det finns ingen solklar juridisk tolkning – är det 15 meter ifrån eller 4 meter ifrån? Om det sitter affischer på lokalens väggar är det olämpligt – men på andra sidan gatan är okej. Lagen är inte glasklar, säger Carl-Otto Björkling, administratör på Valmyndigheten.

  Miljöpartiet är väl medvetet om att ha norpat åt sig en av Sveriges mest centrala platser. Men varken partiet eller valnämnden i Stockholm, som båda hyr utrymme av Jernhusen genom reklamföretaget JC Decaux, kände till att de skulle hamna så tätt inpå varandra.

  – Vi tänkte själva att det skulle bli reaktioner när vi upptäckte det. Röstningen har ju tidigare varit i en annan del av centralstationen. Men ännu har vi inte fått några officiella reaktioner från valnämnden, säger MP:s Magnus Johansson.

  Reagerade gjorde däremot Kristdemokraternas partisekreterare Lennart Sjögren när en av Miljöpartiets funktionärer försökte sticka fram en broschyr när han passerade på lördagsmorgonen.

  – Det var ungefär sex meter från röstningslokalen. Svensk tradition säger att valkampanj inte ska bedrivas i anslutning till vallokalen, och jag tycker att det bör undvikas i framtiden att man har en nära koppling mellan en vallokal och ett partis kampanj.

  Valnämnden i Stockholm har ingen möjlighet att styra vem som hyr in sig på omkringliggande ytor, enligt vice ordförande Eva Debels. Och precis som för Miljöpartiet är Centralstationen en viktig plats att finnas på för valnämnden.

  – Det är en av Sveriges största förtidsröstningslokaler. Vi ska ge väljarna goda möjligheter att rösta, och därför bedömer vi att det är viktigt att finnas där, säger hon.

  Carl-Otto Björkling på Valmyndigheten, som tagit emot merparten av klagomålen på Miljöpartiets kampanjplats, menar att det kan finnas anledning att se över hur lagen tolkas.

  – Vi pratar efter varje val om sådant som kunde ha gjorts bättre. Sådant här kommer fram då. Men ibland får man välja platser som är väldigt bra ur en synpunkt – att det kommer mycket folk, säger han.

  Annons
  Annons
  X

  Röstningsutrymmet på Centralstationen i Stockholm. Något tiotal meter härifrån kampanjar Miljöpartiet, ända in på valdagen.

  Foto: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X