Annons
X
Annons
X

MP förstår inte flygets betydelse

SLUTREPLIK | FLYGSKATT

Miljöpartiet är uppenbarligen berett att riskera över 10000 arbetstillfällen och svenska företags konkurrenskraft för en ”klimatåtgärd” som motsvarar 0,002 procent av Sveriges totala utsläpp (
Brännpunkt 1/7). MP förstår inte flygets betydelse som motor för turism, internationell handel och tillväxt – det handlar inte bara om svenskars utlandsresor.

Sveriges läge i utkanten av Europa gör flygförbindelser mycket viktiga. Kunskapsintensiva företag, forskning och innovationer samt internationell turism är och blir ännu mer betydelsefulla tillväxtfaktorer i framtiden. Kostnaden för en flygresa och linjeutbudet är avgörande faktorer för svenska företags konkurrenskraft och för att Sverige ska kunna locka fler utländska turister.

Turismen blir allt viktigare för Sveriges ekonomi, men en flygskatt skulle göra att priskänsliga utländska turister väljer bort Sverige för andra länder. Det är nog bara MP som tror att utsläppen globalt sett minskar när långväga turister flyger till Norge, Danmark eller Finland istället för till Sverige. Eller när inrikespassagerare tar bilen istället för ett inrikesflyg belagt med flygskatt.

Annons
X

Det är ironiskt att MP hänvisar till principen att förorenaren betalar. Deras egen flygskatt bygger nämligen inte på det: passagerare på ett äldre halvtomt flygplan till Kanarieöarna betalar samma flygskatt som passagerare som sitter på en nyare och fullsatt flygplansmodell mellan Stockholm och Malmö.

Nationella åtgärder som MP:s flygskatt är verkningslösa då flyget är ett globalt transportmedel. Flyget står för 2 procent av de globala utsläppen, ingår som enda transportslag i EU-ETS och har ett globalt mål om att halvera sina utsläpp till 2050. Flygskatt är en skatt på mobilitet, men höjda skatter är inte svaret på framtidens utmaningar. Det är tråkigt att MP inte tror på teknikutveckling och alternativa bränslen – det svenska inrikesflygets utsläpp har minskat med 20 procent på fem år samtidigt som passagerarantalet ökat. Det är bara MP själva som inte klarar att kombinera tillväxt med minskade utsläpp.

MP:s flygskatt skulle minska antalet inrikes och utrikes flygresor med 2,5-3 miljoner årligen. Detta skulle hota minst 10000 svenska arbetstillfällen inom till exempel luftfart, besöksnäring, flygplatstjänster och handel. BNP-förlusterna för MP:s flygskatt ligger på över 10 miljarder årligen och statens skatteintäkter skulle minska med omkring 6 miljarder enligt IATA. Ett sämre linjeutbud skulle medföra svagare konkurrenskraft för svenska företag. Det är talande att inget av detta ens bekymrar Miljöpartiet.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  STEN BERGHEDEN (M)

  riksdagsledamot trafikutskottet

  ANNA WILSON

  generalsekreterare Svenskt Flyg

  EDWARD RIEDL (M)

  riksdagsledamot trafikutskottet

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X