Annons
X
Annons
X

MP försöker dölja sitt misslyckande

REPLIK KLIMATÅTGÄRDER

Precis som Centerpartiet bär Miljöpartiet på ett starkt och äkta engagemang för miljön. Det är ett engagemang som jag önskar vi delade med fler. Men det finns en tydlig skillnad mellan våra två gröna partier. Vi tror inte att det räcker med en god vilja för att rädda klimatet. För det är precis vad Wetterstrand nu säger i sin artikel i SvD (Brännpunkt 9/9). Hon och Miljöpartiet har bara konkreta åtgärder för att nå en bråkdel av sina klimatmål. Och mer anser man inte behövs. Det duger inte för att rädda klimatet.

Beskedet från Miljöpartiet är extra intressant eftersom man i fyra år, i allt högre tonläge, anklagat Alliansen för att ha en svag klimatpolitik, med för få konkreta åtgärder. Nu, bara någon vecka före valet, när det blivit uppenbart att det rödgröna alternativet inte kan komma överens om några verkningsfulla åtgärder för att rädda klimatet så byter Miljöpartiet alltså plötsligt fot: Det behövs inga politiska åtgärder. Det räcker med att man sätter upp ett mål som är fem procent högre än alliansregeringens. Då ”visar vi alla i samhället att vi menar allvar med att bli ett modernt föregångsland”, menar Wetterstrand.

Beskedet innebär att Wetterstrand reducerat skillnaden mellan de två regeringsalternativens klimatpolitik till en tävling om vem som deklarerar de högsta målsättningarna. För oss är klimatutmaningen större än så.

Annons
X

Jag är den förste att hålla med om att en framgångsrik klimatpolitik kräver att många bidrar. Det är det hela Centerpartiets miljöpolitik bygger på, att förena miljö och företagsamhet. Det är vad vi jobbat med under hela denna mandatperiod, ett dynamiskt samspel mellan stat och kommuner, forskning, företag och engagerade medborgare. För bättre miljö och nya gröna jobb. Och det har gett resultat.

Vi har till och med vänt utvecklingen för klimatpolitikens sorgebarn, trafiken. För första gången minskar klimatutsläppen från vägtrafiken. Efter att ha ärvt Europas törstigaste och mest klimatförstörande bilpark har nya svenska bilar idag lägst utsläpp i hela EU. Antalet miljöbilar har ökat från 25000 till 330000 och det säljs åtta gånger mer etanol och tre gånger mer biogas.

Några av Europas största vindkraftparker byggs nu i vårt land och stora internationella vindkraftföretag förlägger både utveckling och tillverkning till Sverige. Bioenergin har gått förbi oljan som vår största energikälla och på ett enda år ökade vi miljöexporten till Kina med 50 procent.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Maria Wetterstrand har själv satt fingret på sitt andra stora problem: Hon har satt sig i ett vänstersamarbete med Lars Ohly som kommer att strypa den dynamik hon själv talar om. Höjda skatter på arbete, mer regelkrångel och mindre entreprenörskap kommer att försvaga Sveriges utvecklingskraft. Därför blir klimatpolitiken i praktiken svagare med en rödgrön regering.

  Jag är trygg med att alliansregeringen kan presentera konkreta åtgärder som ton för ton minskar klimatutsläppen mer än något annat EU-land. All den dynamik vi skapar därutöver blir bonus och leder till att vi överträffar våra klimatmål.

  Maria Wetterstrand och de rödgröna gör tvärtom. Det är bonusen, som rimligtvis kommer även med alliansregeringens politik, som ska räcka för att nå deras klimatmål. Vad Wetterstrand gör är att förlita sig på att dynamiska effekter. Minns att det var så Sveriges ekonomi sköttes på 1980-talet, att förlita sig på ”dynamiska effekter”. Det tog en ände med förskräckelse i den stora ekonomiska krisen i början 1990-talet. Klimatpolitiken får inte hanteras på samma sätt.

  Vi i Centerpartiet välkomnar Miljöpartiets engagemang i klimatfrågan. Men ska Miljöpartiets prat tas riktigt på allvar krävs att man kan visa på resultat. Våra barn och barnbarn kommer inte att fråga oss hur höga mål vi satte upp i valrörelsen 2010. De vill veta vad vi faktiskt gjorde för att rädda klimatet. Klimatet kan inte vänta. Det är miljöresultat som räknas.

  MAUD OLOFSSON (C)

  partiledare

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X