Annons

MP förespråkar inte nolltillväxt

Under strecket
Publicerad

Mats Williander och Thomas Nyström tar upp ett mycket viktigt ämne här på Brännpunkt (10/8) när de skriver om behovet av en cirkulär ekonomi. Som ekonomisk talesperson för Miljöpartiet de gröna kunde jag knappast uttryckt saken bättre själv.

Deras huvudpoäng, att resursflödena i samhället måste förändras från slit och släng till cirkulära flöden med återvinning och återanvändning är en av Miljöpartiets viktigaste frågor. Vi i Miljöpartiet menar att vi måste gå från gamla affärsmodeller där vi med hjälp av jungfruliga råvaror och fossil energi tillverkar varor som sedan används och kort därefter kasseras till en cirkulär ekonomi där resursflöden sluts i kretslopp. Det här kan bland annat ske genom nya affärsmodeller som Williander och Nyström beskriver till exempel genom så kallad tjänstefiering där vi köper tjänster såsom mobilitet och kommunikation snarare än varor såsom bilar och mobiltelefoner. Det här kommer dock inte att räcka utan vi måste också bli betydligt bättre på återvinning och återanvändning och på att effektivisera resursanvändningen. Det självklara målet med en sådan politik är ett samhälle där vi inte har något avfall överhuvudtaget.

Annons
Annons
Annons