X
Annons
X

MP banade väg för kalkbrytningen

HD:s dom om Bungetäkten på norra Gotland visar egentligen precis på det som efterfrågas av Grön Ungdom (
SvD Brännpunkt 19/6): att gällande rätt ställer mycket höga krav på prövningen av miljöpåverkan i allmänhet och den påverkan som kan orsakas på Natura 2000-områden i synnerhet. Om detta kan det, särskilt efter utslaget i HD, inte råda några tvivel. Det är annars lite lustigt att Miljöpartiet så intensivt försöker plocka poäng i frågan om Ojnareskogen. Möjligen därför att man vill täcka över det faktum att man själv bidragit till att utvinningen över huvud taget blev möjlig i området.

Om Grön Ungdoms representanter undersöker vad som hänt i frågan, skulle de upptäcka att Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Gotlands län 2005 föreslog att Ojnare myr, tillsammans med ett flertal andra områden på norra Gotland, skulle utgöra lämpliga SCI-områden till Natura 2000-nätverket. Den socialdemokratiska regeringen, på den tiden med stöd av MP och V och med politiska tjänstemän på plats i ansvariga ministern Mona Sahlins miljödepartement, valde dock 2006 att inte föreslå Ojnare myr till EU-kommissionen. I stället föreslogs flera andra områden i samma region som innehåller samma habitat som myren. Dessa områden är i dag skyddade som Natura 2000-områden i enlighet med Sveriges EU-rättsliga åtaganden under art- och habitatdirektivet.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X