Annons

Carl Johan Gardell: Motupplysning lade grunden för fascismen

Alla gillade inte upplysningstiden. Filosofer och teologer som värnade om de etablerade maktstrukturerna vände sig emot de revolutionära tankegångarna. En ny bok visar hur reaktionen banat väg för senare tiders totalitära rörelser.

Publicerad

Den italienske vetenskapsmannen Galilei publicerade 1632 det revolutionerande verket ”Dialogo” där han bland annat slog fast att den förkättrade Copernicus hade rätt och att jorden rör sig i en bana kring solen. Året därpå dömdes han till livslång husarrest av den påvliga inkvisitionsdomstolen i Rom och tvingades avsvära sig sin kätterska tro på den kopernikanska läran. Vid ungefär samma tid lanserade filosofen René Descartes den banbrytande tanken att allt vetande måste baseras på mänskligt förnuft och inte kan härledas från religiösa dogmer och gamla bibliska skrifter. Under upplysningstiden på 1700-talet fördes förnuftstänkandet vidare av en lång rad filosofer och naturvetenskapsmän som sakta men säkert bröt sönder den antika världsbilden och det magiska tänkandet.

Kampen mellan tro och vetande har böljat fram och tillbaka under mer än 400 år. Ett frö till den så kallade kontraupplysningen såddes på 1630-talet när inkvisitionsämbetet lät publicera en skrift som slog fast att Galilei förfäktat förbjudna åsikter som stred mot Guds ord i den Heliga skrift. Också i dag finns många kristna fundamentalister, bland annat i USA, som hävdar att Bibelns skapelse- berättelse är sann och att utvecklingsläran är ”Djävulens bländverk”. Den republikanske presidentkandidaten Sarah Palin har, för att ta ett exempel, slagit fast att växthuseffekten är ”ett led i Guds allvisa plan” som inte påverkas av oljekonsumerande människor. Ultraortodoxa israeliska bosättare åberopar ofta Guds löfte till patriarken Abraham i Första Mosebok och underkänner, på den grunden, de palestinska markägarnas lagfarna rätt till sin egendom. Många muslimska fundamentalister hävdar på liknande sätt att Koranen är Guds ord som han lät diktera för sin budbärare profeten Muhammed.

Annons
Annons
Annons
Annons