Motståndaren vann idékampen

Under strecket
Publicerad
Annons

Kolumn | Moderaterna och facket
”Politik är att vilja.” Och Alliansen för Sverige vill ta makten 2006. Det är bra. För Allianspartner m går tydligen vägen dit genom ”Facket”.
Fredrik Reinfeldt har förklarat att Facket är bra och därmed välsignat denna del av Rörelsen. Högerspöket bleknar och direktöverströmningen från s till m ska öka är väl planen.
Saltsjöbadsanda, arbetsfred och kollektiv lönebildning är svenska signum, satta av socialdemokraterna och Wallenberg. Den fackliga rörelsen är en av faddrarna till det svenska välståndet och således i det närmaste kanoniserad. Men det finns en annan bild.
Svensk arbetsrätt är i internationellt sammanhang unik i sin korporativistiska och kollektiva struktur. Bärare av rättigheterna är enbart den fackliga organisationen. Föreningsfrihet och rätten till fackliga stridsåtgärder är uttryckligen inskrivna i grundlagen, men inte den enskilde arbetstagarens rätt. Arbetsrättstvister, också för dem som inte är medlemmar i en facklig organisation, prövas ytterst av
Arbetsdomstolen, ett partssammansatt organ, där en oorganiserad arbetstagare kan riskera att få två motparter som en del av domstolen. Denna ordning passar såväl Rörelsen som de tongivande delarna av svenskt näringsliv.
I andra länder sörjer lagstiftningen för den enskilde arbetstagarens väl, och olika fackliga organisationer konkurrerar om gunsten. Hos oss är det LO (TCO och Saco traskar patrullo) och kollektivavtalen som är den yttersta lagen. Och utformningen av dessa ser mera till storskaliga fördelar än till alla dem, framför allt på små och medelstora arbetsplatser, som inte passar in i mallen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons