X
Annons
X

Motstånd mot könsstympning ökar

Kvinnlig könsstympning minskar, enligt en ny rapport från Unicef. Miljontals barn är fortfarande i riskzonen, men motståndet mot den skadliga sedvänjan har samtidigt börjat växa sig allt starkare i flera länder.

Enligt Unicef är 125 miljoner flickor och kvinnor är könsstympade idag, och kring 30 miljoner barn befinner sig i farozonen de kommande tio åren. Unicefs rapport bygger på 70 undersökningar under en 20–årsperiod, och den analyserar både utbredning och trender. Och stympningen är på nedgång i mer än hälften av de 29 länder som studerats, enligt rapporten.

En nedgång som den svenska organisationen RISK, Riksföreningen stoppa kvinnlig könsstympning, också tycker sig se. Den ideella organisationen arbetar med att sprida information om sedvänjan, både i Sverige och utomlands. RISK:s ordförande Minata Dao Hagberg tror att de senaste årens information och lagstiftning i många länder faktiskt har haft effekt.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X