Annons

Karl Steinick:Motoffensiv i akademisk medeltidsmatch

Den gamla sanningen att araberna, med sina översättningar av Aristoteles, hade en avgörande betydelse för den europeiska identiteten är felaktig. Det menar en forskare vars bok har väckt hätsk debatt i Frankrike.

Under strecket
Publicerad

Idédebatterna under medeltiden kunde vara nog så livaktiga, för att inte säga hätska. Numera ter sig dessa akademiska trätor mest som gräl om metafysiska besynnerligheter och det är i stort sett bara specialister på området som förmår sätta sig in i de intrikata diskussionerna. Det krävs betydande kunskaper för att kunna tillgodogöra sig de texter tidens tänkare lämnade efter sig.

Desto märkligare kan det då förefalla att det sedan en längre tid tillbaka rasar en våldsam debatt i Frankrike om medeltidens tankevärld. Denna moderna batalj, med kombattanterna väl nergrävda i skyttegravarna, handlar inte bara om de medeltida förhållandena. Det är som alltid, frestas man säga, nuets konflikter som gestaltas i historisk skepnad. Detta rollspel där de medagerande tar ut svängarna rejält försiggår inte, om någon trodde det, i vetenskapliga tidskrifter och slutna seminarierum. Tvärtom, det hela började med en bokutgivning och lustigt nog en uppskattande recension av verket, publicerad i Le Mondes bokbilaga i april 2008. Även konkurrentbladet Le Figaros anmälare var välvillig. Att negativ kritik väcker harm är vanligare än att positiva synpunkter gör det, så vad var problemet?

Annons
Annons
Annons