Annons

Motion på recept fungerar

Förutom en hälsosammare och mer aktiv livsstil ökar såväl det fysiska som det psykiska välbefinnandet när motion skrivs ut på recept. Det visar den första utvärderingen av fysisk aktivitet på recept. Nu utvidgas metoden till att omfatta en rad nya sjukdomstillstånd, bland annat demens och ångest.

Publicerad
Foto: GUNNAR LUNDMARK

Fysisk aktivitet på recept, FaR, infördes på försök 2001 för att förebygga och behandla sjukdomar med en klar koppling till fysisk inaktivitet som exempelvis hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

Foto: GUNNAR LUNDMARK Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons