X
Annons
X

Mötesplats viktig för arkitekturens förnyelse

Kulturdepartementet drar i nödbromsen för den misslyckade satsningen på Arkitektur- och designcentrum, just när arkitekturen skulle behöva en kreativ mötesplats. Arkitekterna Peter Kinnmark och Tomas Lewan avslutar debatten.

Svaret på frågan om hur ett arkitekturmuseum ska vara utformat finns inte i hur saker har fungerat hittills. Snarare är det en dramatiskt förändrad situation för svensk arkitektur och byggande som behöver fångas upp av en mötesplats för arkitekturfrågor anpassad till nutida och framtida förhållanden. Det är på nytt aktuellt med ett bostadsbyggande av miljonprogramsformat i storstäderna. Inom EU är Sverige det land där inflyttningen till städerna är mest intensiv.

Våra grannländer ser en motsvarande utveckling och tar nu ytterligare steg för att utveckla sina arkitekturinstitutioner. Då avvecklar vi våra, eller hur ska man tolka den nödbroms som kulturdepartementet valt att dra i för verksamheten vid det som just nu kallas "Arkdes"? I desperation ropar några på att få in sitt intresse under annans paraply, exempelvis Moderna museet.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X