Möte utan skattetvist ska garantera succé

Under strecket
Publicerad
Annons

EU-toppmöten måste alltid kunna förklaras som succéer. Så också denna gång i Köpenhamn, där glans och ära ska spridas över det danska ordförandeskapets sätt att slutföra förhandlingarna om EU:s utvidgning.
Därför fick finansministrarna inte komma hit till Köpenhamn med sin stora fråga, nämligen att enas om EU:s så kallade skattepaket.
Vid sidan om utvidgningen har det varit det danska ordförandeskapets uppgift att ena regeringarna om ett direktiv som ska förhindra skatteflykt via banksparande mellan länderna. Direktivet är en del i ett större paket, som också syftar till att undanröja ”illojal” konkurrens med bolagsskatter.
Direktivet går i korthet ut på att ett EU-land ska lämna information till andra EU-länders skattemyndigheter om utbetalade räntor till medborgare i dessa länder.
Sedan flera år har det varit beslutat att direktivet skulle antas under hösten 2002 och det var tänkt att detta skulle manifesteras nu och här i Köpenhamn.
Under den gångna hösten har det emellertid stått alltmer klart
att frågan var svårlöst. En förutsättning för ett beslut har nämligen varit att EU kan förmå Schweiz och några andra ”skatteparadis” att införa likvärdiga regler.
Förhandlingar har förts med Schweiz, som högst motvilligt har accepterat att dra källskatt på EU-medborgares banksparande och sända större delen av skatten till spararens hemland. Automatisk information har Schweiz vägrat gå med på.

Inför toppmötet i Köpenhamn var det tänkt att EU:s finansministrar skulle enas om att Schweiz erbjudande var tillräckligt och att direktivet därför kunde antas.
Ett extra finansministermöte inkallades till den 11 december, alltså dagen före toppmötet. Normalt skulle detta extramöte ha lagts i direkt anslutning till toppmötet, det vill säga i Köpenhamn.
Men se, det vägrade den danske statsministern Anders Fogh Rasmussen. Mötet skulle hållas i Bryssel, på lämpligt avstånd från Köpenhamn. Han gjorde nämligen bedömningen att finansministrarna skulle misslyckas. Och han fick rätt.
Luxemburg och Österrike vägrade att
acceptera det schweiziska budet som likvärdigt. Och eftersom skattebeslut i EU kräver enhällighet så blev det inget beslut. Man ska försöka igen i januari under grekiskt ordförandeskap.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons