Möte tacklar globalt hot om resistens

På tisdagen samlas representanter för flera stora internationella organisationer i Uppsala för att diskutera en lösning på det globala hotet med antibiotikaresistens. Mötet har planerats i tystnad och diskussionerna hålls hemliga. Nu sneglar organisationerna på FN:s klimatpanel som en modell för att sätta tryck på världens beslutsfattare.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är bara några veckor sedan Världshälsoorganisationen, WHO, i en 257 sidor lång och dramatisk rapport, varnade för att världen på grund av antibiotikaresistens är på väg mot en post-antibiotisk era där vanliga infektioner åter blir dödliga. I ett sådant scenario riskerar de gyllene åren efter Alexander Flemings upptäckt av penicillin, och några efterföljande årtionden av framgångsrik antibiotikabehandling, att förvandlas till en parentes i den mänskliga historia som till stor del har färgats av rädsla för infektioner och epidemier.

I morgon förmiddag stänger ett 25 personer stort sällskap, från olika delar av världen, in sig på Dag Hammarskjöldfonden på Övre Slottsgatan 2 i Uppsala. Bland deltagarna finns representanter från WHO, FN, FAO, Världsbanken, läkemedelsindustrin, Karolinska Institutet och civilsamhället, och regeringsrepresentanter från flera olika länder. Mötet hålls under så kallade Chatham House-regler vilket innebär att deltagarna, när mötet avslutas efter tre dagar, inte får avslöja vem som sagt vad under diskussionerna.

Annons
Annons
Annons