Hela denna artikel är en annons

Det är avgörande för att nå tvågradersmålet

Det riktiga arbetet börjar först efter Parismötet. Det menar Sasja Beslik på Nordea, som är på plats i för att diskutera finansmarknadens roll i klimatarbetet. Här kan du följa hans Twitter-rapportering.

Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea.

Bild 1 av 1

Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea.

Bild 1 av 1
Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea.
Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea.

Bortom överläggningarna mellan världens politiska ledare rymmer pariskonferensen ett digert schema för civilsamhället.

På schemat står bland annat seminarier om finansmarknadens koldioxidutsläpp, och de finansiella riskerna förknippade med investeringar i fossila bränslen. Sasja Beslik kommer vara på plats och rapportera via Twitter.

– Jag kommer bland annat att skriva om vilket ansvar som vilar på den finansiella sektorn. Paris är startskottet för en resa, det riktiga arbetet börjar när mötet är över. Och utan finansmarknaden kommer det inte att gå, säger Sasja Beslik, chef för hållbara investeringar på Nordea.

Ett övergripande mål

Mötet i Paris, som började den 30 november, är det 21:a i sitt slag sedan 1992. Den här gången är syftet att träffa bindande avtal mellan samtliga deltagare. I kontrast till de politiska sammankomsterna är inte avsikten med sidoarrangemangen att fatta beslut.

Men det övergripande målet – att klara tvågradersmålet – väntas kräva så stora investeringar att civilsamhällets, näringslivets och i synnerhet finansmarknadens deltagande blir avgörande. Därför deltar åtskilliga banker, kapitalförvaltare och försäkringsbolag.

– Vi kommer bland annat att diskutera vad vi kan göra för att hantera klimatförändringarna genom våra produkter och tjänster. Man ska komma ihåg att Paris bara är startskottet. Det är efter mötet som allting ska implementeras, och utan finansmarknaden kommer det inte att gå, säger Sasja Beslik.

Läs fler artiklar om Nordeas arbete med ansvarsfulla investeringar i Nordeas Fondmagasin.

Sasja Beslik, klimatmöte 2015embed.scribblelive.com

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Annons
Annons
Annons