Annons

Morrison söker på djupet efter rasismens rötter

Under strecket
Publicerad

Toni Morrison
Kärlek
(Love)
Övers: Kerstin Hallén
238 s. Forum. CA 290:-

De svarta amerikanernas historia från slavtiden och in i vår nutid är vad Toni Morrison har varit i färd med att berätta alltsedan sin debut för över trettio år sedan. Hennes mål är att återskapa en kalejdoskopisk version av den historien, med största möjliga rörelsefrihet i tiden och i växlingarna mellan närbild och panorama, skrev jag i dessa spalter när hon efter sitt mottagande av 1993 års litterära Nobelpris återkom med romanen ”Paradis” (på svenska 1999). Den bevisade mycket övertygande att utmärkelsen ingalunda hade lett till sådana skrivhämningar som i åtskilliga fall tycks ha drabbat hennes föregångare.
I fjol förstärkte Toni Morrison det intrycket med en ny roman - sin åttonde - där hon med täta språng i tiden och minnet än en gång ger något av mytens och sagans dimensioner åt sitt folks liv. Bokens ogenerat enkla titel är ”Love”, och Kärlek heter den lika lakoniskt när den i dag kommer ut i svensk översättning.

Annons
Annons
Annons