Mörkret tycks mörkare än det är

Svettigt läge. Det som de flesta någorlunda vakna människor ­redan har konstaterat är nu officiellt fastslaget: Världen och Sverige är inne i den lågkonjunktur alla visste skulle komma, även om ingen visste riktigt när.

Under strecket
Publicerad
Annons

Konjunkturinstitutet och bankernas makroekonomer är på det stora hela helt överens om hur det står till i ekonomin i världen och i Sverige. De är också överens om orsakerna till lågkonjunkturen och hur den kommer att utvecklas, vad som händer med tillväxten, kronkursen, räntan, arbetslösheten, bostadspriserna, oljepriset, inflationen och mycket annat. De skillnader som trots allt finns mellan de olika bedömarna handlar mera om ordval och tonfall; är glaset halvfullt eller halvtomt?

Medan bolånebanken SBAB, som har den mest positiva bilden, skriver att man ser en ljusning i konjunkturmörkret, talar Handelsbanken om att vi har två svaga år framför oss. Ändå menar de samma sak: om två år, 2010, växer bruttonationalprodukten, BNP, återigen med dryga 2 procent. Enligt SEB:s analys kommer den svenska konjunkturen tillväxtmässigt under de närmaste två åren att vara den svagaste perioden sedan 90-talskrisen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons