Annons
X
Annons
X

Mörkläggning sänder fel signal

LJUS I MÖRKRET Det är inte genom att släcka lampor som Stockholm har blivit ett miljöföredöme i världen utan för att vi är en stad i ständig utveckling med allt mer miljövänliga lösningar. Det skriver borgarrådet Ulla Hamilton som bakgrund till beslutet att Stockholms stad inte deltar i dagens Earth Hour men får mothugg från miljölandstingsrådet Gustav Andersson.

I dag hålls en manifestation för klimatet, Earth Hour. Under en timme uppmanas vi att släcka lamporna för att enligt kampanjens egen hemsida sända ”ett budskap av hopp”.

Det är ett vällovligt syfte men Stockholms stads beslut att inte delta är fattat mot bakgrund av att vi inte anser att Earth Hour möter de höga miljö- och klimatambitioner som staden har, som gör oss till ett internationellt föredöme och att Stockholm i år utsetts till Europas miljöhuvudstad 2010.

I Sverige är elanvändning nämligen inget hot mot klimatet, tvärtom finns det goda skäl att öka tillgången på el för att spara energi och minska utsläppen genom minskad användning av fossila energikällor. Inte minst inom transportsektorn, där Stockholms stad driver på utvecklingen genom att sätta upp laddstationer i syfte att underlätta en övergång till elbilar.

Annons
X

Men framför allt bygger föreställningen om att släckta lampor räddar världen på förlegade föreställningar om ekonomisk utveckling. För att möta klimathotet måste utsläppen av växthusgaser minska. Det kan verka som en självklarhet, men är värt att påminna om eftersom det inte sällan förekommer i klimatdebatten att mindre utsläpp förväxlas med mindre konsumtion, mindre tillväxt, mindre jobb, mindre välstånd – eller färre lampor.

Det är inte genom att släcka lamporna Stockholm har blivit ett miljöföredöme i världen. Tvärtom är det för att vi är en stad i ständig utveckling som vi kunnat bygga och investera i allt mer miljövänliga lösningar.

Varje Stockholmare ger i dag upphov till utsläpp av växthusgaser motsvarande ca 4 ton koldioxid per år. Att jämföra med snittet för hela Sverige på 6 ton, eller för Finland på 11 ton, eller USA på hela 20 ton. Vårt mål är att nå ner till 3 ton år 2015, vilket är ett betydligt mer ambitiöst mål än vad regeringen kräver av oss.

Dessutom har vi involverat näringslivet genom en Klimatpakt där vi tillsammans arbetar för att minska vår klimatpåverkan, och vi kommer att skriva på ett klimatavtal tillsammans med andra huvudstäder i Europa.

Vi planerar för bygge av två nya miljöprofilområden, vi satsar på ny kollektivtrafik, på bättre framkomlighet för cyklister och på mycket mer.

Utvecklingen av Stockholm mot ett än mer klimat- och miljövänligt föredöme i Europa och världen pågår 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

I stället för budskapet att rädda världen genom att släcka lampan borde det alltså vara att byta till en ny och mer effektiv lampa.

Och att vi borde byta bilar, kylskåp och tvättmaskiner.

Och att bygga ut förnyelsebar energiproduktion ännu mer.

Det är så, genom utveckling och ständiga nya framsteg Stockholm har blivit en internationellt lysande stjärna på miljöhimlen. Och det är så vi ska ta nya steg i samma riktning.

Att släcka ner Stockholm vore därför att sända helt fel signaler.

Det är genom vårt exempel vi ger världen hopp, ett exempel som visar att det inte är genom att släcka ner vi skapar förutsättningar för en hållbar utveckling, utan genom fortsatt utveckling och framtidstro.

Det är det som har gjort Stockholm till ett föredöme, och det kommer att göra att vi fortsätter att gå före när det gäller långsiktigt och framåtsyftande miljöarbete.

Ulla Hamilton (M)

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X