Mörker över svensk sysselsättning i höst

Finanskrisen och konjunkturoron har fått Sveriges personalchefer att dra ned på anställningsplanerna kraftigt. Speciellt i tillverkningsindustrin ser personalcheferna mörkt på sysselsättningen för resten av året, och där väntar en nedgång. Det visar analysföretaget IC-Potentials personalchefsindex för kvartal fyra.

Under strecket
Publicerad
Annons

Nervositet över finanskrisen och konjunkturutveckligen får Sveriges personalchefer och personalansvariga att bromsa anställningsplanerna för resten av året. Analysföretaget IC -Potentials personalchefsindex för kvartal 4 är visserligen positivt för flertalet branscher men klart lägre än föregående kvartal. Personalchefer, personalansvariga och i förekommande fall vd har fått svara på frågan om de tänker öka eller minska anställningar - och visstidsanställningar - i det egna företaget det kommande kvartalet.

Svaren visar att finanskrisen, problemen i omvärlden och oron för en konjunkturnedgång i Sverige har orsakat oro och en snabb omsvängning i anställningsplanerna bland de personalansvariga i olika branscher, jämfört med föregående kvartal. Förväntningarna om sysselsättningen inför årets sista kvartal är klart dämpade i den senaste mätningen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons