Annons
X
Annons
X

Mord ska aldrig sluta utredas

Preskriptionstiden avskaffas för mord och brott som kan ge livstids fängelse. De nya reglerna ska gälla även brott som ännu inte har preskriberats.

(uppdaterad)
Preskribtionstiderna för mord i dag i de olika nordiska länderna. Till höger plattan på Sveavägen i Stockholm som markerar platsen för mordet på Olof Palme.
Preskribtionstiderna för mord i dag i de olika nordiska länderna. Till höger plattan på Sveavägen i Stockholm som markerar platsen för mordet på Olof Palme. Foto: SVD, SCANPIX

2011 är det 25 år sedan statsminister Olof Palme mördades på Sveavägen en februarikväll 1986. Hittills har preskriptionstiden för mord varit 25 år, men regeringen föreslår nu att den avskaffas. Det gäller inte bara för framtida mord, utan också för de brott som inte hinner preskriberas före halvårsskiftet 2010, när den nya lagen ska träda i kraft.

Alliansens rättspolitiker, som arbetat med förslaget, är nöjda.

–Jag är övertygad om att folk skulle tycka att det var stötande om en mördare kom ut efter 25 år och erkände ett mord. Oavsett när brottet har begåtts bör man ställas till svars, säger Johan Linander (C).

Annons
X

Johan Pehrson (FP) är inne på samma linje.

–Det här markerar att brott inte är något man kan komma undan med hjälp av tiden, säger han.

Redan som färsk justitieminister öppnade Beatrice Ask (M) för att antingen förlänga eller helt ta bort preskriptionen på grova brott som mord och dråp. Även folkmord och grova folkrättsbrott skulle omfattas. Enligt den lagrådsremiss som SvD har läst finns samtliga dessa brottsrubriceringar, plus grova terroristbrott, med i regeringens lagförslag. Gemensamt för brotten är att de kan ge livstids fängelse. De nya reglerna ska enbart gälla vuxna brottslingar.

Regeringen väljer också att avskaffa preskriptionstiden för försök till mord, dråp och så vidare.

–Det kan ju också ge livstids fängelse. De kan dömas lika hårt som den som döms för mord, därför bör det gälla samma regler, anser Johan Linander.

Men det nya regelverk som regeringen vill ha skiljer sig på en väsentlig punkt från ett utredningsförslag som kom redan i januari 2007. Utredaren menade att mord som redan är begångna ska preskriberas enligt nuvarande regler. Men regeringen vill således att den nya lagen ska gälla även brott som ännu inte preskriberats när lagen träder i kraft.

–Det är alldeles utmärkt, och något som Folkpartiet har drivit på, säger Johan Pehrson.

Även Johan Linander gör bedömningen att det inte innebär en retroaktiv lagstiftning.

–Men nu ska det här skickas till Lagrådet. Det är viktigt att lyssna på vad juristerna där säger, menar han.

Regeringen motiverar slopandet av preskriptionstiden med att det finns ett ”starkt allmänintresse” att brottslingar inte förblir ostraffade. Till saken hör också att möjligheterna att utreda gamla brott har förbättras genom den nya DNA-tekniken.

Som en följd av detta vill regeringen också att spår som rör mord, dråp och de andra utpekade brotten ska kunna sparas i upp till sjuttio år efter registreringen, idag är tidsgränsen trettio år.

Förre justitieministern Thomas Bodström välkomnar lagförslaget. Men eftersom regeringen redan för flera år sedan aviserade en förändring borde det gått att få fram ett förslag snabbare.

–Ett antal mord har hunnit preskriberats under den här tiden. Fallet med Catrine Da Costa är ett sådant ärende som skulle ha kunnat klaras upp om regeringen hade följt sin första tidsplan.

Även Alice Åström, Vänsterpartiets rättspolitiker, ställer sig positiv till att avskaffa preskriptionstiden.

–En person som har fått en anhörig mördad lever med det hela livet. Att man då inte kan ställa en mördare till svars bara för att det har gått för lång tid känns inte bra, säger hon.

Däremot är Alice Åström tveksam till att gamla, ännu inte avskrivna, brott ska gälla under samma regel.

Annons
Annons
X

Preskribtionstiderna för mord i dag i de olika nordiska länderna. Till höger plattan på Sveavägen i Stockholm som markerar platsen för mordet på Olof Palme.

Foto: SVD, SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X