X
Annons
X

Inger Enkvist: Moralisk förvirring på universiteten

Studentprotester mot Bolognaprocessen utanför det österrikiska parlamentet i mars 2010.
Studentprotester mot Bolognaprocessen utanför det österrikiska parlamentet i mars 2010. Foto: HANS PUNZ/AP

Universiteten i hela Europa genomgår just nu en kraftig förändring som inte är helt synlig för utomstående och som mer handlar om ekonomi och politik än om sökande efter kunskap. För lärare och forskare handlar förändringarna om byråkratisering och kontroll och för studenter om standardisering, inlärning genom teknologi och utbildningens sjunkande värde.

Studentprotester mot Bolognaprocessen utanför det österrikiska parlamentet i mars 2010.

Foto: HANS PUNZ/AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X