Moralen satt på sin spets

Hur kunde man inom interneringslägrets murar agera för att överleva mot alla odds? Den tjeckiske författaren Arnosvt Lustig överlevde Auschwitz och har konsekvent gestaltat de moraliska frågeställningar som han och hans medfångar ställdes inför.

Under strecket
Publicerad
Annons

Arnosvt Lustig
Waiting for Leah
Övers: Ewald Osers
154 s. Harvill

Hur skulle du tillbringa dina sista dagar om du visste att du bara hade en kort tid kvar att leva? Det som för många i dag bara är en tankelek var för miljontals judar, internerade i getton och läger runt om i de ockuperade delarna av Europa, en realitet. De flesta visste att talet om vidare transport ”österut” bara var en eufemism; att syftet med nazisternas internering av dem bara var att underlätta deras slutliga likvidering. Hur agerade de då för att försäkra sig om att överleva mot alla odds? Och på vems bekostnad handlade de som de gjorde?

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons