Moody's varnar för press på banker

Ratinginstitutet Moody's ser ett ökat tryck nedåt på svenska och schweiziska bankers räntenetto och försämrad kvalitet på bankernas tillgångar. Skäl att sänka kreditbetygen finns dock inte, skriver Moody's i ett pressmeddelande.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Problemet härrör enligt Moody's från Riksbankens negativa styrränta, som slår mot bankernas intjäningsförmåga på räntor. Utvecklingen förvärrar även bankernas sårbarhet inför hög skuldsättning bland hushåll och befarade prisfall på fastighetsmarknaden.

"Särskilt i Sverige", betonar Moody's.

Annons
Annons
Annons