X
Annons
X

Joakim Molander: Montenegros frigörelse ingen slutpunkt

När Montenegro i våras röstade för fullständig självständighet från Serbien sattes en definitiv slutpunkt för Jugoslavien - beteckningen för det som kan beskrivas som ett projekt för de sydslaviska folkens politiska enande.

Projektet Jugoslavien föddes efter första världskriget, hösten 1918. Det var då som de sydslaviska folken i det forna Österrike-Ungern bildade Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike. Kungariket omfattade emellertid inte bara slovener, kroater och serber; det vill säga slovensktalande katoliker, kroatisktalande katoliker samt serbisktalande ortodoxa. Även ortodoxa som talade makedonska, katoliker som talade ungerska och tyska, muslimer som talade serbokroatiska språk och albanska samt judar, romer och en del andra minoriteter befolkade det rike som sträckte sig från gränsen till Bulgarien i öst till Italien i väst.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X