X
Annons
X

Mongolernas nyckel till Kina: turkar och muslimer

"Kublai khan erövrade Kina på 1200-talet och inlemmade landet i sitt världsvälde. Men hur styrde mongolerna över kineserna, som ju måste ha varit många fler än de själva?"

Läs mer om Harrisons historia
Kublai khan på jakt.
Kublai khan på jakt. Foto: IBL

Mongolerna erövrade Kina i omgångar. Riket Jin i Nordkina föll slutgiltigt 1234, varvid expansionen avstannade och tog fart först på 1250-talet.

Kublai khan på jakt.

Foto: IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X