Annons
X
Annons
X

Mona Sahlin vill vila på gamla lagrar

SOCIALDEMOKRATIN | NOSTALGI SOM ARGUMENT

På lördag är det stor uppställning i Vitabergsparken, förkunnar s-märkta Stockholmstidningen (30/2008). Då talar Mona Sahlin och hon lär utan tvivel följa tidningens uppmaning om att ”hålla grytan kokande”. När Sahlin kan ta ut svängarna inför de sina – utan oro för besvärande motfrågor – trivs hon som bäst.

Ett exempel på detta finns i en intervju i LO:s webbtidning Alla (26/5), i vilken Sahlin låter förstå att Alliansens avsikt är att ”människor ska vara rädda” och att ”fruktan är på väg tillbaka” efter en långvarig socialdemokratisk kamp för att avskaffa den. Hon berättar även hur denna kamp har förts – genom införandet av medbestämmandelagen 1977.

Med samma historiskt flyhänta debatteknik berättar Sahlin att ”på 1980-talet kom Arbetsmiljöverket och arbetsmiljölagen till” varpå hon raskt konstaterar att det har ”försämrats drastiskt med borgarna”. Hur får vi inte veta, vilket vore intressant med tanke på att det mesta i arbetsmiljöväg sköts av fack och arbetsgivare – via skyddsombuden. Vad borgarna har med den saken att göra kan man undra.

Annons
X

Vidare förklarar Sahlin att regeringens rehabiliteringskedja inte innehåller rehabilitering. För det första: Sahlin hävdar detta innan kedjan har införts. För det andra: regeringen satsar 3,4 miljarder kronor – att jämföra med den årliga miljard för rehabinsatser som förra regeringen skickade in i Försäkringskassan, men som successivt kom att handla allt mindre om rehabilitering och allt mer om utredningar. Under s sista regeringsår användes cirka 90 miljoner kronor av den där miljarden till faktisk rehabilitering.

Så vad mer, förutom fluffiga påståenden och en önskan om att vi ska hylla s för vad de gjorde på 1970- och 80-talet? Tja, på frågan om vilken klass Sahlin tillhör svarar hon – med en lön på 126 000 kronor i månaden – ”välbetald medelklass”. S-ledaren lugnar oss dock genom att betona att hon aldrig har läst på universitet.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X