Annons
X
Annons
X

Mona Sahlin: Reinfeldts politik klyver vården

Sahlin lovar (s)trid. Den moderatstyrda alliansen bryter sönder den allmänna och solidariskt finansierade sjukvården och för Sverige allt närmare ett tudelat vårdsystem. Vi accepterar inga gräddfiler och föreslår bland annat ett nationellt certifieringssystem för vårdgivare, skriver socialdemokraternas ordförande Mona Sahlin och förra vårdministern Ylva Johansson inför dagens partiledardebatt i riksdagen.

Ylva Johansson och Mona Sahlin (s).
Ylva Johansson och Mona Sahlin (s). Foto: SARA WINSNES & INGVAR KARMHED

Väljarna ser allt tydligare hur Fredrik Reinfeldt och hans ­moderatstyrda allians konsekvent gynnar några få rika. ­

Regeringens sänkta skatter för dem med stora förmögenheter och de dyraste fastigheterna betalas av flertalet svenskar genom nedskärningar och skattehöjningar.

I år träder flera försämringar i kraft, kännbara för alla med låga eller normala inkomster.

Annons
X

Extra allvarlig blir förtroende­krisen eftersom regeringen säger att den bedriver en annan politik än vad den faktiskt gör – många är de som känner sig lurade.

Den tiondel av befolkningen som har högst inkomster är vinnare på den förda politiken. De som tjänar bäst har fått sju av tio skattekronor.

Nu tänker den moderatstyrda regeringen gynna samma grupp genom att bryta sönder den allmänna och solidariskt finansierade sjukvården. Principen om lika rätt till vård efter behov överges.

Några få som har råd tillåts köpa sig förbi i kön, även i offentligt ­finansierad verksamhet. Också barn kommer att delas upp i de som har föräldrar som kan betala och de som inte har råd. Vårdpengar förs samtidigt över till välbärgade kommuner.

Den moderatstyrda alliansen för Sverige allt närmare ett tudelat sjukvårdssystem, där flertalet patienter och medborgare får betala med försämrad vård.

Allra längst går man i huvudstaden, där det ansvariga sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt driver på för det man vill ska bli verklighet i hela landet.

Det har blivit tillåtet att privatisera även universitetssjukhus. I Stockholm planerar de ledande moderaterna att göra Karolinska universitetssjukhuset till en ”vårdgalleria”.

•Det har blivit tillåtet att låta privatbetalande patienter gå före i kön på offentligt finansierade sjukhus. Det skapar en uppdelning av patienter i ett A- och ett B-lag där de som har privata sjukvårdsförsäkringar eller en tjock plånbok får ett eget väntrum.

•Ett privat barnsjukhus ska öppnas i Stockholm. Det ska ta emot barn till välbeställda föräldrar. Regeringen välkomnar detta initiativ. Barn som har funktionshinder, en kronisk sjukdom eller är födda för tidigt kommer inte att kunna försäkras.

•En privat cancerklinik har öppnats i Stockholm. Den vänder sig till den som kan betala cirka 100000 kronor för en strålbehandling.

•I Stockholm förändras primärvården så att hänsyn inte längre tas till att olika grupper har olika behov av vård. Det gör att bostadsområden med vanliga inkomstlägen förlorar; förortsområden med många människor med sämre hälsa kommer att förlora uppemot 40 procent av resurserna samtidigt som välbärgade områden får mer. Äldrevårdscentralerna läggs ner.

•All sjukvård i Södertälje, Salem och Nykvarn ska privatiseras, inklusive akutsjukhuset i Södertälje och all psykiatrisk vård. Dessutom planerar man att privatisera själva beställarfunktionen.

Försäkringsbolagen ligger i startgroparna. Det ska nu skapas en marknad för privata vårdförsäkringar.

Och nu talar vi inte om sådana sjukvårdsförsäkringar som i allmänhet arbetsgivarna tecknat för sina anställda, främst som ett led i en ambitiös företagshälsovård. Omkring 300000 svenskar har sådana idag.

Men knappt någon i Sverige har hittills använt sina privata pengar för en sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkringar för barn existerar överhuvudtaget inte idag.

Nu verkar en snabb privatisering till varje pris vara målet, utan tid för konsekvensanalyser och dialog med patienterna. Planerna på att sälja ut Apoteket följer samma mönster.

För oss socialdemokrater är det av avgörande betydelse att det är behoven som ska styra tillgången till vård, inte plånbokens tjocklek eller kontakter. Vi skräms därför av regeringen Reinfeldts orättvisa sjukvårdspolitik.

Därför kan vi socialdemokrater här och nu också utlova politisk strid om sjukvården – det blir en av 2008 års viktigaste politiska frågor! Så även i valrörelsen om knappt tre år.

Vi socialdemokrater tänker visa att en mer framtidsinriktad och rättvis sjukvårdspolitik är möjlig. Vi är kritiska till en politik som stirrar sig blind på enbart driftsformen.

Vi anser att vår viktigaste uppgift som politiker är att säkerställa en hög kvalitet i sjukvården.

Patienten har inte möjlighet att själv veta vilka behandlingsmetoder som är de bästa eller hur infektioner och biverkningar bäst kan undvikas.

Det är politikens uppgift att se till att medborgarna inte bara har lika tillgång till vård utifrån sina behov utan även att denna vård överallt håller god kvalitet.

Därför tar vi socialdemokrater nu fram ett nytt sjukvårdspolitiskt program byggt på följande innehåll:

•Kvalitetssäkra alla vårdgivare. Vi vill att alla patienter ska ha vårdgivare som håller en hög kvalitet. Därför föreslår vi ett nationellt certifieringssystem för vårdgivare inom hälso- och sjukvården som är tidsbegränsat.

Certifikat ska kunna dras in för vårdgivare som inte håller tillräcklig kvalitet. Samma höga krav ska ställas på offentliga och privata vårdgivare.

•Sätt patientsäkerheten främst. Säkerställ att alla anställda i ­vården, privat och offentlig, kan ­påtala missförhållanden utan att riskera sin anställning. Bara då låter vi patientsäkerheten gå före vinstintresset.

•Värna mångfalden. Gör undantag i lagen om offentlig upphandling när det gäller vård.

Idag riskerar personalkooperativ och ideella organisationer som har mycket att tillföra vård och omsorg att konkurreras ut av stora internationella företag. Det minskar mångfalden i vården och möjligheterna för patienterna att ha fasta vårdkontakter under lång tid.

•Satsa på universitetssjukhusen – sälj dem inte. Den högspecialiserade vården ska drivas i offentlig regi för att säkerställa ett nära samarbete med klinisk forskning och utbildning.

Gör man vårdgallerior av universitetssjukhusen riskerar man inte bara att förstöra våra mest avancerade forsknings- och utbildningsmiljöer utan att tudela den högspecialiserade vården.

•Korta köerna – för alla. Vi accepterar inte gräddfiler i den gemensamma vården. Vi vill inte ha ett system med korta köer för försäkringspatienter och långa köer för dem utan försäkring.

Det finns en vårdgaranti, men det krävs att den hålls efter. Under Fredrik Reinfeldts regeringsår har synts oroande tecken på att den positiva utvecklingen med minskade köer har stannat av.

När vi lever allt längre och kan bota och behandla många fler sjukdomar leder det i sin tur paradoxalt nog till nya utmaningar för hälso- och sjukvården. Därför måste vården hela tiden utvecklas och nya kunskaper komma till praktisk användning.

Detta ska socialdemokraternas vårdpolitiska grupp arbeta med. Ett mer omfattande sjukvårdspolitiskt program ska presenteras redan i höst.

Vi kräver att sjukvården inte tudelas och får dubbla väntrum, utan ger lika hög kvalitet, god tillgänglighet och valfrihet för alla – i hela landet.

MONA SAHLIN & YLVA JOHANSSON

Annons
Annons
X

Ylva Johansson och Mona Sahlin (s).

Foto: SARA WINSNES & INGVAR KARMHED Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X