Annons
X
Annons
X

Momsreglerna riskerar att knäcka föreningar

EU-kommissionen har under 2011 aktivt drivit frågan om att Sverige ska momsbelägga ideella föreningar. Detta förslag är helt orimligt och måste stoppas, skriver Ewa Samuelsson (KD).

Detta förslag är helt orimligt och måste stoppas.
Ewa Samuelsson (KD)

EU-kommissionen utsåg år 2011 till det Europeiska Frivilligåret. Detta år har betydelsen av ideellt arbete uppmärksammats i Europa genom seminarier, konferenser och utbyten mellan organisationer som är engagerade i ideellt arbete. Det Europeiska Frivilligåret innebär ett erkännande av den viktiga roll som volontärer och ideellt arbetande personer har för samhället.

Men det Europeiska Frivilligåret har firats på ett något udda sätt. EU-kommissionen har under året aktivt drivit frågan om att Sverige ska momsbelägga ideella föreningar. Detta förslag är helt orimligt och måste stoppas. Administrationen kring momsreglerna riskerar att knäcka föreningar och driva bort ideella ledare och frivilligarbetare.

Annons
X

Över 100 miljoner människor är ideellt engagerade i Europa. I Sverige engagerar sig omkring hälften av alla medborgare mellan 16-74 år ideellt, enligt en rapport från Ersta Sköndal Högskola. Svenskarna lägger i genomsnitt 14 timmar per månad på ideellt arbete. Volontärer hjälper barn med läxläsning, bistår Stockholms stadsmission, arbetar som kyrkvärdar i landets församlingar, introducerar flyktingar i det svenska samhället, är lyssnande medmänniskor i Röda Korsets telefonjour, hjälper äldre med vardagliga sysslor och ordnar barn- och ungdomsläger.

För Kristdemokraterna är det självklart att kämpa för det civila samhället och den ideella sektorn. Vi har fått igenom möjligheten till avdragsrätt för gåvor till den ideella sektorn. Vi vill dessutom ge fler aktörer i det civila samhället möjlighet att utföra offentligt finansierade tjänster, anser att second hand-butiker och liknande verksamheter som drivs ideellt inte ska drabbas negativt av momslagstiftningen och tycker att idrottens positiva regler om arbetsgivaravgifter ska omfatta alla ideella organisationer.

Ideella föreningar av alla de slag så som idrottsklubbar, kyrkor, fritidsverksamhet och andra organisationer fångar upp och engagerar människor, demokratiserar och skapar samhällsgemenskap.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  EWA SAMUELSSON (KD)

  biträdande socialborgarråd

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X