Moment 22 för särskoleelever

Särskoleelever som går vidare till högskola inte har rätt till studiemedel eftersom studietakten är långsammare än på andra utbildningar. Samtidigt förlorar den som studerar på högskola rätten till aktivitetsersättning. Dessa elever hamnar i ett moment 22 som är oacceptabelt. Det skriver Per Lodenius (C).

Under strecket
Publicerad
Annons

Särskolan är viktig som skolform och finns till för elever med olika former av utvecklingstörning. Den har nu genomgått stora förändringar, men ännu återstår mycket att göra för att de elever som går där ska få en chans att komma ut på arbetsmarknaden och skapa den framtid de själva vill ha.

Annons
Annons
Annons