Annons

Moment 22 för särskoleelever

Särskoleelever som går vidare till högskola inte har rätt till studiemedel eftersom studietakten är långsammare än på andra utbildningar. Samtidigt förlorar den som studerar på högskola rätten till aktivitetsersättning. Dessa elever hamnar i ett moment 22 som är oacceptabelt. Det skriver Per Lodenius (C).

Publicerad

Särskolan är viktig som skolform och finns till för elever med olika former av utvecklingstörning. Den har nu genomgått stora förändringar, men ännu återstår mycket att göra för att de elever som går där ska få en chans att komma ut på arbetsmarknaden och skapa den framtid de själva vill ha.

Livslångt lärande och möjligheten att vidareutbilda sig också efter gymnasiet är viktigt. Därför är Centerpartiets och alliansens satsningar på yrkeshögskola, högskolor och annan eftergymnasial utbildning väldigt viktiga. Även den som har en utvecklingsstörning och därför har gått i särskola borde kunna vidareutbilda sig och Centerpartiet har medverkat till att möjligheterna för dessa elever nu har ökat. Tidigare har särskoleelever gått raka vägen från skola ut i det som tidigare kallades förtidspension, men som nu benämns aktivitetsersättning. Många har tidigt blivit arbetslösa och levt i ett livslångt bidragsberoende. Många har blivit sittande ensamma i en liten lägenhet utan social gemenskap.

Annons
Annons
Annons
Annons