X
Annons
X

Lena Kåreland: Mollie Faustman – ”en skam för kvinnokönet”

Våren 1921 ställde några kvinnliga konstnärer ut sina alster på Liljevalchs. Utställningen hade arrangerats av Mollie Faustman tillsammans med kollegerna Charlotte Mannheimer och Maj Bring. Kritiken var inte nådig, särskilt inte Albert Engströms förkastelsedom i tidningen Strix: "Jag besökte häromdagen fruntimmernas utställning hos Lilewalch och något så förskräckligt har jag aldrig sett", skrev han. Utställningen var en "en skam för hela kvinnokönet". Eftersom kvinnorna saknade självkritik borde de förbjudas att "blamera sig själva och landet" såsom nu skedde.

Engström hoppades dock att vårkänslorna skulle ta överhand hos de målande "rösträttsägarinnorna": "Gå ut och älska, små gryn! Det passar er bättre", rådde han dem: "Om ni jagar bort er konstfluga, lär er laga mat och föra hushållsböcker, då kommer vi män med våra starka, av våren inspirerade känslor och gör era liv till en fest. Ni blir gifta hela bunten för att i sinom tid föda sunda barn till världen. Behöver ni sedan lite konst, skall vi karlar måla starka och välgjorda tavlor åt er både för kök och sängkammare." Engström uttalade sig utifrån en patriarkalt överlägsen position, och könet var helt styrande i hans bedömning. Mer än en recension av de verk som ställts ut är Engströms artikel en plädering för vad han ansåg vara kvinnans rätta uppgift - sköta hushållet och föda barn.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X